středa 28. listopadu 2012

Mobile Speak v5.81 updated

Před pár dny vyšla aktualizovaná verze odečítače Mobile Speak španělské firmy Code Factory , která je zdarma pro všechny uživatele verzí 4.x a 5.x. Jedná se o tzv. patch verzi, čili opravný balíček přidávající podporu pro nejnovější verze firmwarů Symbian Belle FP2 a Belle Refresh, vylepšení práce s některými braillskými řádky a pár dalších změn.

Seznam změn a vylepšení ve verzi v5.81

Podpora Symbian Belle Feature Pack 2 (FP2). Tento firmware je k dispozici na telefonech 603, 700, 701 a 808. Podpora webového prohlížeče. Podpora E-Mailového klienta. Podpora Uživatelské příručky. Automaticky se deaktivuje "half keyboard" (neozvučená pseudoqwerty klávesnice), která se může objevit při psaní SMS či emailu v režimu kláves. Pozn. Mobile Speak v některých případech neoznamuje změnu psacího režimu při stisku křížku (První písmeno velké, Malá písmena, Prediktivní atd), ale režim se mění korektně. Podpora firmwaru Nokia Belle Refresh, který je k dispozici na telefonech N8, E6, E7, C7, C6-01, X7 a 500. Podpora webového prohlížeče. Podpora E-Mailového klienta.

Další změny

Aktualizována podpora pro nejnovější verzi programu Whatsapp. Braill: Vylepšena stabilita zařízení Focus Blue. Braill: Přidány příkazy pro zařízení EasyLink/BraillePen pro alternativní možnost ovládání zařízení bez joysticku. Enter: Mezerník + první a pátý bod. Vytáčení: Mezerník + sedmý bod (Shift) + první, pátý bod. Zavěšení: Mezerník + sedmý bod (Shift) + první, druhý, pátý bod. Braill: Přidány chybějící příkazy pro zařízení Humanware Brailliant (BI32, BI40 a B80): Levá výběrová klávesa: Mezerník + levý "Thumb Key" nebo mezerník + osmý bod (Control) + třetí bod. Pravá výběrová klávesa: Mezerník + pravý "Thumb Key" nebo mezerník + osmý bod (Control) + šestý bod. Seznam otevřených aplikací: Mezerník + první, třetí, pátý bod (o). Rychlé menu (Quick List): Mezerník + první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý bod (q). Přečíst výběrové klávesy: Mezerník + levý "Thumb key" + pravý "Thumb Key" nebo mezerník + třetí, šestý bod. Otevřít konfiguraci Mobile Speaku: Mezerník + první, čtvrtý bod (c). Přepnout Mobile Speak profilů: Mezerník + první, druhý, třetí, čtvrtý bod (p). Stisk hvězdičky (pro otevření seznamu symbolů nebo odemčení klávesnice): Mezerník + druhý, pátý bod. Zopakovat naposledy vyslovený text: Mezerník + první, druhý, třetí, pátý bod (r). Snížit hlasitost: Mezerník + druhý, třetí, šestý bod. Zvýšit hlasitost: Mezerník + třetí, pátý, šestý bod. Snížit rychlost: Mezerník + první, druhý, šestý bod. Zvýšit rychlost: Mezerník + třetí, čtvrtý, pátý bod. Změna odezvy klávesnice: Mezerník + osmý bod (Control) + první, pátý bod (e). Pozn. Protože neznám tento řádek a přesné názvy jeho tlačítek, nechal jsem původní anglický názrv "Tumbkey". Braill: Focus Blue - přidán příkaz Mezerník + první, čtvrtý, pátý, šestý bod pro přečtení zkratek.

Opravené problémy

Belle FP2: Opraven problém, že nefungovala gesta nahoru/dolů/nahoru a dolů/nahoru/dolů pro práci s menu. Belle FP2: Opraven problémna Nokiích 700 a 603 s odemykáním obrazovky. Toto nyní lze stiskem tlačítka menu nebo zamykacího tlačítka a posunutím prstu vlevo nebo vpravo po obrazovce. Belle FP2: Opraven problém v kalendáři, že Mobile Speak četl v zobrazení dne několik záznamů najednou. Belle FP2: Opraven problém, že PIN kód nešel potvrdit joystick enterem, ale pouze qwerty enterem. Belle FP2: Opraven problém, že Mobile speak říkal "Pin kód" při každém napsaném čísle. Web: Opraven problém se čtením některých obrázků a tlačítek na určitých stránkách. Opraven problém, že se Mobile Speak v některých programech např. Skype přepl do jiného než výchozího jazyka. Braill: Opraven problém na některých zařízeních s příkazy pro přepínání režimu nápovědy, režimu skrytých znaků a otevírání uživatelských slovníků.

Stažení a instalace

Pro aktualizaci na tuto verzi můžete nově využít možnost "Vyhledat aktualizace", kterou najdete v Konfiguraci Mobile Speaku po stisku tlačítka "Volby" a zvolení položky "Stahování produktů". Pozn. Pro stažení softwaru je třeba připojení k internetu, proto se ujistěte, že máte datový tarif či přístup k síti wifi. Alternativně si software samozřejmě můžete stáhnout standardním způsobem z tohoto odkazu. Hlas Eliška se v této verzi nezměnil, proto jej není třeba aktualizovat, stáhnout si jej však můžete buďto taktéž v Konfiguraci Mobile Speaku po stisku tlačítka "Volby" a zvolení položky "Stahování produktů", "Stahování hlasů". Alternativně pak zde. Při instalaci z verze v5.8 můžete novou nainstalovat bez nutnosti software vypínat či odstraňovat. Mobile Speak s vámi bude během všech kroků pro zahájení instalace mluvit. Pouze po zvolení požadované paměti pro instalaci zahlásí: "Nelze instalovat. Nejprve musí být ukončeny některé aplikace. Ukončit nyní?" Zvolte "ano" klepnutím na levé tlačítko. Nyní začne samotný proces instalace, ve kterém program mluvit nebude, ale vy již nemusíte nic dělat. Po chvíli (při instalaci programu na paměťovou kartu to může trvat i 2 minuty) se ozve startovní znělka, instalace se ukončí a program opět začne mluvit. Není třeba telefon restartovat. Pozn. Pokud používáte starší verzi než v4.0, odeberte ji a všechny verze ostatních Code Factory produktů, jestliže nějaké máte nainstalované a pak teprve instalujte novou verzi v5.8.

Shrnutí

Tato verze sice nepřináší tolik změn, ale majitele telefonů s nejnovějšími firmwary určitě potěší! Takže neváhejte a aktualizujte na Mobile Speak v5.81 již dnes!!!

čtvrtek 19. července 2012

Mobile Speak v5.8 updated

Dnes vyšla aktualizovaná verze odečítače Mobile Speak španělské firmy Code Factory, která je zdarma pro všechny uživatele verzí 4.x a 5.x.
Hlavní inovací je podpora telefonů s nejnovější verzí systému Symbian s označením Belle FP1 či možnost snadné aktualizace Mobile Speaku přímo z jeho Konfigurace. Nových funkcí a vylepšení se však dočkaly i starší přístroje a aplikace.

Seznam změn a vylepšení ve verzi v5.8

Podpora systému Symbian Belle Feature Pack 1 (FP1). Tento firmware je aktuálně k dispozici na telefonech Nokia 603, 700, 701 a 808 PureView.
Změny jsou následující:
Podpora webového prohlížeče.
Podpora emailu.
Podpora menu v FP1.
Pozn. Pokud obsahuje menu v Belle FP1 submenu, nelze jej rozbalit šipkou doprava, jako na starších systémech, ale pouze enterem.
Podpora nových widgetů na pohotovostní obrazovce umožňujících rychlé přepínání různých funkcí telefonu, jako Wi-fi, Bluetooth, 3G, mobilních dat, Offline režimu, tichého profilu či skvělou novou funkci "Sledování mobilních dat", která umožňuje pohodlné sledování počtu přenesených dat a možnosti nastavení limitu přenesených megabytů za určité časové období.
Pozn. Widget pro vypínání a zapínání Wi-Fi se skládá ze dvou částí.Levá část slouží k vypnutí a zapnutí wi-fi a pravá zobrazuje počet aktuálně zachycených sítí. Pokud je wi-fi vypnuta, Mobile Speak v pravé části widgetu mlčí).
Podpora seznamu běžících aplikací.
Belle: Vylepšena podpora vestavěného kalkulátoru.
Symbian^3: Podpora některých dříve nepřístupných nastavení (např. rozšířené nastavení fotoaparátu na Symbianu^3).
Symbian^3: Automaticky se deaktivuje "half keyboard" (neozvučená pseudoqwerty klávesnice), která se může objevit při psaní SMS či emailu.
Symbian^3: Obrazovka pro přihlášení či registraci do účtu Nokia, která se zobrazuje po startu nového telefonu je nyní přístupná.
Dotykové telefony: Vylepšena podpora některých seznamů např. seznam typů zobrazení kalendáře na Symbianu Anna, který byl přístupný pouze v režimu prohlížecího kurzoru. Nyní funguje i v režimu kláves a joysticku.

Novinky v konfiguraci Mobile Speaku

Do konfigurace Mobile Speaku přidána funkce "Stahování produktů" umožňující pohodlnou aktualizaci softwaru a jednoduché stahování hlasů a dalších Code Factory produktů. Tato funkce se skládá ze tří položek:
Vyhledat aktualizace: Při použití této funkce se Mobile Speak připojí na server Code Factory a zjistí, zda je k dispozici nová verze, či používáte aktuální. Pokud je k dispozici novější verze, nabídne její pohodlné stažení a instalaci..
Stahování hlasů: Otevře přístupnou stránku, ze které si můžete stáhnout a nainstalovat libovolný hlas včetně hlasů Nokia HQ.
Další produkty ke stažení: Otevře přístupnou webovou stránku, ze které si můžete stáhnout další produkty společnosti Code Factory jako Rozpoznání barev, Mobile Daisy Player nebo hry plus některé přístupné aplikace třetích stran jako IM+, Emoze nebo TweetS60.
Vylepšena podpora informací o aktuálním typu připojení k síti (GPRS, Edge, 3G, HSPA) po zadání příkazu Příkaz + levá výběrová klávesa.
Jestliže je aktivní připojení k internetu přes mobilní síť, Mobile Speak oznámí jeho typ a slovo "aktivní" (GPRS aktivní, Edge aktivní, 3G aktivní či HSPA aktivní).
Jestliže připojení není aktivní, ale uživatel je připojen k síti pokryté nějakou datovou technologií, Mobile Speak oznámí "GPRS k dispozici", jestliže je připojen k síti GSM, či "3G k dispozici", jestliže je připojen k síti 3G.
Funkce "Rozšířený popis baterie a signálu", v konfiguraci Mobile Speaku na kartě Výřečnost, byla přejmenována na "Rozšířené stavové informace", protože nyní zohledňuje více funkcí než jen baterii a signál.
Příkaz + levá výběrová klávesa: Jestliže je funkce "Rozšířené stavové informace" nastavena na "Vypnuto", nebude po zadání tohoto příkazu oznamován typ rozložení, vložená paměťová karta a zámek klávesnice (pokud je zamčena), čímž se stavové informace zkrátí na nutné minimum.
Budík: Upraveno oznamování buzení při vyvolání příkazu Příkaz + levá výběrová klávesa. Pokud je funkce "Rozšířené stavové informace" nastavena na "Zapnuto", Mobile Speak bude ohlašovat všechny nastavené budíky a jejichčasy. Pokud je nastavena na "Vypnuto", oznámí jen počet nastavených budíků.
Dotykové telefony: Do konfigurace Mobile Speaku na kartu "Obecné" byla přidána funkce "Manuálně vysílat DTMF tóny během hovoru". Tato funkce se hodí uživatelům telefonů jako E6, u kterých byl problém s vysíláním DTMF tónů pomocí hardwarové qwerty klávesnice během hovoru, např. pro přístup do hlasové schránky. Pozn. Tato funkce je důležitá pouze pro telefony, na kterých toto dříve s Mobile Speakem nefungovalo. Pro ostatní přístroje doporučujeme nechat tuto funkci vypnutou.
Příkazová klávesa: Pokud máte jako příkazovou klávesu zvoleno tlačítko fotoaparátu a vstoupíte do aplikace Fotoaparát, příkazová klávesa se změní na tlačítko menu. Po opuštění aplikace se příkazová klávesa opět změní na tlačítko fotoaparátu.
Příkaz + dlouhé "Céčko": Modifikován příkaz + podržení mazací klávesy tak, že místo přepínání časové prodlevy příkazové klávesy aktivuje její dvouminutový režim, takže můžete používat příkazy v rámci jedné příkazové skupiny bez nutnosti opětovného stisku příkazové klávesy. Toto se hodí např. v aplikaci IM+ nebo Skype pro čtení dlouhých zpráv. Pro deaktivaci tohoto režimu buďto opět stiskněte příkaz + dlouhé podržení mazací klávesy, nebo vyvolejte příkaz z jiné příkazové skupiny. Např. pokud ve dvouminutovém režimu používáte příkazy pro čtení textu (příkaz + šipky nahoru a dolů), stiskem číslice 1 pro přečtení data a času se dvouminutový režim deaktivuje.
Příkaz + * nyní čte posledních 10 vyslovených frází místo pěti.
Příkaz + 8 pro fonetické hláskování nyní hláskuje i fráze přečtené pomocí příkazu příkaz + *.
Upraveno nastavení funkce oznamování velkých písmen. Místo možnosti zapnuto/vypnuto jsou zde nyní 4 volby ("znaky", "slova", "znaky i slova") a "žádná".
Volby "znaky" a "žádná" fungují jako dřívější zapnuto/vypnuto.
Při aktivní volbě "Slova" Mobile Speak řekne slovo "Velké" před celým slovem napsaným velkými písmeny a volba "znaky a slova" řekne slovo "velké" před oním slovem i před každým znakem napsaným velkým písmenem.
Zpracování čísel: Funkce Zpracování čísel po dvojicích a trojicích byla změněna tak, že nyní probíhá zpracování odzadu. To znamená, že jestliže máte tuto funkci nastavenu na čtení po dvojicích nebo trojicích, bude číslo 12345 přečteno jako 12 345 a ne 123 45.
Do seznamu aplikací, které jdou přiřadit ke specifickému Mobile Speak profilu byly přidány 4 nové aplikace pro ještě pohodlnější práci. Jedná se o aplikace Telefon (vytáčecí obrazovka), Pohotovostní obrazovka, Editor zpráv (okno pro vytváření zpráv) a Zpráva SMS (okno pro čtení zpráv).
Webový prohlížeč: Textová oblast je nyní zařazena do pohybu po formulářích.
Mobile Speak nyní čte titulek dialogových oken jako např. okna, které se objeví při instalaci aplikace nebo oznamuje jméno kontaktu při dotazu, na jaké číslo odeslat SMS, jestliže je u kontaktu uloženo čísel víc.
Při prvním spuštění Mobile Speaku je deaktivováno automatické otáčení obrazovky.

Podpora aplikací

Vylepšena podpora pro nejnovější verzi programu IM+ v9.01.
Seznam kontaktů je již ozvučen, ale při jeho listování není oznamován status aktuálního kontaktu. Ten však lze zjistit po stisku pravé výběrové klávesy a zvolení funkce "Show contact info".
Na Symbianu^3 je pro čtení zpráv nutné aktivovat prohlížecí kurzor. V této aplikaci je možné psát do editačního pole i když je prohlížecí kurzor aktivní. Pokud však aktuálně nestojíte v editačním poli, nemůžete napsanou zprávu odeslat enterem, ale pouze přes "Volby" "Send".
Přidána podpora aplikace Whatsapp.
Tato aplikace slouží k textové komunikaci (něco mezi IM a SMS), ale přes internet.
Aktuálně přístupné jsou následující funkce aplikace:
Uvítací obrazovka, na které nastavujete svou zemi a telefonní číslo a následující obrazovka, na které nastavujete vaše zobrazované jméno.
Dále seznamy chatů, seznamy oblíbených, seznamy kontaktů a aktuální status.
Po otevření okna chatu stojí kurzor na editačním poli pro psaní nové zprávy.
Pro čtení zpráv použijte šipky nahoru a dolů. Zprávy budou jedna po druhé přečteny včetně času odeslání.
Při čtení zprávy odeslané v jiný den bude přečteno i datum.
Pozn. Začít psát můžete kdykoliv, ikdyž zrovna nestojíte v editačním poli. Podporován je i skupinový chat.
Všechna nastavení aplikace jsou taktéž přístupná.
Volba "O aplikaci" je přístupná až na informace o přenesených datech.
Pozn. Aplikace je velmi dobře integrována v systému, když ji máte na pozadí a někdo vám napíše, zpráva bude oznámena stejným zvukem jako příchozí SMS (lze změnit v nastavení) a po jejím otevření bude stejně jako SMS přečtena a vy můžete rovnou odpovídat.
Aplikace není datově náročná, ale protože stále běží na pozadí a není možné ji standardním způsobem ukončit (já ji ukončuji "killnutím" úlohy "Whatsapp" v aplikaci Y-Tasks), může dost vybíjet baterii.
Přidána podpora telefonu Nokia C5-04.
Přidána podpora telefonu Nokia 808 PureView, aktuálně nejlepšího fotomobilu a taktéž nejnovějšího Symbianového telefonu běžícího na Belle FP1.
Pozn. Ikdyž je aplikace Fotoaparát na Nokii 808 grafická a většina funkcí v ní zatím není ozvučena, tak fotografování, natáčení videa a přepínání mezi režimem fotoaparátu a videa pomocí gesta nahoru a doprava funguje.
Braill: Přidána podpora braillského řádku Freedom Scientific Focus 14 Blue.
Braill: Přidána podpora braillského řádku Seika Notetaker.
Braill: Přidána podpora braillských řádků Harpo BraillePen 12 a BraillePen Slim.
Braill: Přidána podpora braillských řádků Humanware Brailliant BI 32, 40 a 80.
Braill: Změněn název současného braillského řádku Humanware Brailliant na Baum Brailliant.
Galop TTS: Hlas Galop byl aktualizován na verzi 22K, která obsahuje i 3 nové slovenské hlasy Juro, Ivka a Janko.
Acapela: Přidáno 6 nových Acapela HQ hlasů: Americký Saul, Holandský Daan, holandská Jasmijn, německý Andreas, Norský Bente a švédský Emil.
Přidána podpora srbštiny, ukrainštiny, vietnamštiny, mandarinské čínštiny, indonézštiny, malaištiny, bengálštiny, filipínského jazyka tagalog a jazyka urdu, kterým se hovoří např. v Pákistánu nebo Indii.

Opravené problémy

Belle: Opraven problém, že se občas sama zavřela aplikace pro psaní nové SMS.
Belle: Opraven problém se čtením emailů na některých telefonech.
Belle: Opraven problém, že Mobile Speak přehrával uvítací zvuk po startu ikdyž byla tato volba v konfiguraci vypnuta.
Pohotovostní obrazovka v Belle: Opraven problém se špatným číslováním zobrazených aplikací (např. místo 2 z 8 Mobile Speak oznamoval 2 z 4)
Pohotovostní obrazovka v Belle: Opraven problém, že některé aplikace a widgety nebyly občas oznamovány.
Pohotovostní obrazovka na E6 s Belle: Většina widgetů je nyní přístupná pomocí hardwarových kurzorových kláves a enteru.
Pozn. Některé widgety mohou být duplikovány, takže pro přechod na jiný widget je třeba stisknout klávesu opakovaně.
Dotykové telefony: V režimu klávesnice se nyní korektně mění rozložení gest i kláves s číslicemi při změně orientace obrazovky. Toto se hodí např. uživatelům telefonu E7 při otevření hardwarové klávesnice.
Dotykové telefony: Opraven problém v režimu na šířku, že Mobile Speak nedetekoval některá gesta na pravé straně obrazovky.
Dotykové telefony: Opraven problém se psaním SMS na některých přístrojích s novým firmwarem (např. E6), že se při psaní stále četl počet zbývajících znaků.
T9: Opraven problémse psaním v režimu T9. Nyní je po stisku klávesy "*" korektně přečteno pouze zvolené slovo, v předchozích verzích Mobile Speaku byl občas přečten celý text.
Webový prohlížeč: Opraven problém, že na mnoha telefonech nešlo psát do editačních oblastí.
Webový prohlížeč: Opraven problém, že na mnoha telefonech nešlo otevírat rozbalovací seznamy.
Webový prohlížeč: Opraven problém, že na některých telefonech, většinou 3rd Edition Mobile Speak nečetl při zobrazení stránky přes celou obrazovku.
Webový prohlížeč na Belle: Opraven problém, že během zapisování adresy webové stránky Mobile Speak četl celou adresu při každém zapsaném znaku.
Webový prohlížeč na Symbianu^3: Opraven problém, že adresní řádek zobrazený v horní části obrazovky nebylo občas možné zobrazit či skrýt.
Opraven problém na některých přístrojích, že po prvotní instalaci Mobile Speaku nešlo vstoupit do konfigurace dokud nebyl Mobile Speak vypnut a zapnut.
Opraven problém, že některé telefony občas reagovaly velmi pomalu v editačních polích, např. při odpovídání na velmi dlouhý email..
Příkazová klávesa: Opraven problém, že přídavná
příkazová klávesa nebyla občas správně přiřazena.
Braill: Aktualizovány příkazy pro braillské řádky Humanware Brailliant.
Braill: Aktualizován popis braillského řádku Focus 14 Blue.
Braillské řádky HIMS: Opraven problém s posíláním znaku "b".

Stažení a instalace

Mobile Speak v5.8 stahujte zde. Hlas Eliška se v této verzi nezměnil, proto jej není třeba aktualizovat, stáhnout si jej však můžete zde.
Při instalaci z verze v5.7 můžete novou nainstalovat bez nutnosti software vypínat či odstraňovat. Mobile Speak s vámi bude během všech kroků pro zahájení instalace mluvit. Pouze po zvolení požadované paměti pro instalaci zahlásí: "Nelze instalovat. Nejprve musí být ukončeny některé aplikace. Ukončit nyní?" Zvolte "ano" klepnutím na levé tlačítko. Nyní začne samotný proces instalace, ve kterém program mluvit nebude, ale vy již nemusíte nic dělat. Po chvíli (při instalaci programu na paměťovou kartu to může trvat i 2 minuty) se ozve startovní znělka, instalace se ukončí a program opět začne mluvit. Není třeba telefon restartovat.
Pozn. Pokud používáte starší verzi než v4.0, odeberte ji a všechny verze ostatních Code Factory produktů, jestliže nějaké máte nainstalované a pak teprve instalujte novou verzi v5.8.

Shrnutí

Nezbívá mi, než se zde znovu opakovat a firmu Code Factory pochválit. Mobile Speak v5.8 je opět kvalitní verzí, která přináší nové funkce a vylepšuje ty staré. Takže neváhejte a aktualizujte na Mobile Speak v5.8 již dnes!!!

pondělí 2. července 2012

TxT Tones - poznejte kdo píše podle zvuku

Je to již opravdu dlouho,cojsem sem napsal poslední příspěvek, ale nebojte se, nezanevřel jsem na Symbian ani na tyto stránky a budu se snažit se jim opět více věnovat.
Dnes vám přináším opět jednu skvělou mobilní aplikaci a to prográmek TXT Tones.
Jak již název napovídá,jedná se o aplikaci na zvukové odlišení SMS od různých kontaktů. Tím to ale nekončí, můžete si nastavit specifický zvuk nejen pro určité kontakty, ale i pro skupiny kontaktů či jednotlivá telefonní čísla.
Jedná se o placenou aplikaci, ale její nákup za tu stovku určitě stojí.

Funkce programu

Po spuštění aplikace se zobrazí nabídka se dvěma položkami a to "TXT Tone Setup" a "Application Settings".
Položka TXT Tone Setup slouží k ukládání kontaktů a přiřazování požadovaných zvuků k nim.
Volba "Application setting" slouží k nastavení několika funkcí aplikace jako takové.
Po vstupu do "TXT Tone Setup" se zobrazí seznam kontaktů s již přiřazeným zvukem, který budesamozřejmě při prvním spuštění prázdný. Stiskněte tedy tlačítko volby a zobrazí se nabídka možností.
1. Add number
Tato funkce slouží k uložení samostatného čísla a to buďto vybráním z kontaktů (From contacts), ručním zadáním (Enter manually), z protokolu hovorů (Phone log) a nebo jakéhosi soukromého čísla (Private number), jehož význam mi zůstal zatím utajen. :)
2. Add person
Tato volba slouží k přidání kontaktu ze seznamu a to včetně všech čísel, pokud jich máte u onoho kontaktu více.
3. Add group
Zvolením této možnosti přidáte do seznamu skupinu kontaktů se všemi jejich čísli.
4. Add all non-Contacts
Tato funkce umožňuje nastavit specifický zvuk všem, které nemáte v seznamu.
5. Volba Delete vymaže záznam, na kterém právě stojíte.
6. Volba "Number setting" otevře úpravu nastavení kontaktu, na kterém právě stojíte.
V nastavení aplikace (Application settings) lze nastavit možnost startu programu po spuštění (volba Autostart), ukládání vývojářských informací o běhu aplikace do souboru (volba Debug Log) a šikovná funkce potlačení tichého profilu (volba Override Silent Profile). Pokud si tuto funkci aktivujete, budou vám zprávy od kontaktů jimž jste v programu přiřadili zvuk tímto zvukem oznámeny, i při nastaveném tichém profilu.Ostatní zprávy samozřejmě nikoliv.

Jdeme na to

Jako příklad jsem si zvolil přidání fiktivního kontaktu Toman ze seznamu a přiřazení zvuku Message2.aac, uloženého v paměti telefonu.
1. Vstupte do programu TXT Tones.
2. Zvolte položku "TXT Tone Setup".
Nyní jste v prázdném seznamu budoucích personalizovaných kontaktů.
3. Stiskněte "Volby" a zvolte "Add Person".
Zobrazí se vám seznam vašich kontaktů, z něhož vyberte kontakt Toman. Stiskem joysticku jej označíte a levým výběrovým tlačítkem přidáte do seznamu v programu TXT Tones.
4. Nyní se opět nacházíte v tomto seznamu, ale již je zde první kontakt Toman. Pro přiřazení speciálního zvuku na něm stačí dát enter a dostanete se do jeho nastavení.
První volba (Tone Setting) je nastavení typu upozornění pro zvolený kontakt.
Default tone ponechá tomuto kontaktu výchozí tón pro SMS, který máte nastaven v aktivním profilu telefonu.
Mute tone zvuk vypne, čili při zprávě od tohoto kontaktu telefon jen zavibruje. Toto se hodí např. u zpráv z ČSOB, které rády chodí ve 3 ráno či v podobné skvělé časy. :)
TXT Tone je nastavení požadovaného speciálního zvuku. Čili našemu kontaktu Toman nastavte položku "Tone setting" na hodnotu "TXT Tone".
5. Další položkou je vlastní výběr zvuku ("Choose TXT Tone").
Zde máte opět na výběr z několika možností hledání tónů.
System tones zobrazí pouze originální zvuky uložené v paměti telefonu.
Autoscan projede všechny dostupné paměti a zobrazí seznam všech zvuků včetně těch na paměťové kartě.
Explore slouží pro ruční výběr zvuku z určité paměti a složky.
My jsme sse rozhodli kontaktu Toman přiřadit zvuk Message2.aac, který je systémový. Takže zvolte položku "System tones" a šipkou dolů najděte soubor "Message2.aac a potvrďte jej enterem.
6. Stiskem pravého výběrového tlačítka celé nastavování uložíte a když vám nyní Toman napíše SMSku,ozvese zvuk Message2.aac.
Pozn. Některé verze aplikace obsahují přímo v nastavení kontaktu i položku Volume pro nastavení individuální hlasitosti přehrávaného zvuku a funkci pro přehrávání i v tichém profilu ("Override Silent Profile).
Nastavení samostatných čísel, skupin kontaktů atd se provádějí stejným způsobem jako nastavení konkrétního kontaktu vybraného ze seznamu.

Stažení aplikace

Čtrnáctidenní zkušební verzi programu TXT Tones si můžete stáhnout zde: http://www.killermobile.mobi/ota/TxTT.sis. zakoupit si ji pak můžete přímo na stránkách výrobce nebo v Obchodě Nokia.

Shrnutí

Tato užitečná aplikace se mi velmi líbí a věřím, že potěší i vás.

čtvrtek 22. prosince 2011

Mobile Speak v5.7 updated

Včera vyšla aktualizovaná verze odečítače Mobile Speak španělské firmy Code Factory, která je zdarma pro všechny

uživatele verzí 4.x a 5.x.
Hlavní inovací je podpora telefonů s nejnovější verzí systému Symbian s označením Belle.
Nových funkcí a vylepšení se však dočkaly i starší přístroje.

Seznam změn a vylepšení ve verzi v5.7


- Umíme "novou Bellu" :)
Ano, je to tak! Mobile Speak v5.7 přichází s podporou nejnovějšíverze operačního systému Symbian Belle.
Symbian Belle se aktuálně nachází na posledních modelech Nokia 603, 700 a 701 a začátkem příštího roku bude dostupný

taktéž jako doporučená aktualizace pro ostatní Symbian^3 a Anna telefony (N8, E7, C7, C6-01, E6, X7 a Nokia 500).
DŮLEŽITÉ:
Protože předchozí verze Mobile Speaku nepodporují Symbian Belle a mohou způsobit vážné problémy se stabilitou celého

přístroje, aktualizujte váš Symbian^3 nebo
Symbian Anna telefon na nejnovější verzi Mobile Speaku v5.70 před upgradem firmwaru na Belle.
Uživatelům Mobile Speaku Belle přináší opravdu rychlou odezvu nebo přímý přístup k některým funkcím systému pomocí

speciálních tlačítek.
Většina aplikací podporovaných v předešlých verzích systému Symbian^3 a Anna včetně webového prohlížeče a emailového

klienta je zde taktéž podporována.

Jak na Belle


- V Belle jsou prohozeny levá a pravá výběrová klávesa, takže "Volby" jsou vpravo a "Zpět" vlevo. Bohužel to neplatí

úplně u všech akcí, např. "Ano" a "Ne" zůstaly beze změn. Tímto dochází k lehké nekonzistentnosti, na kterou si bude

muset začínající Belle uživatel dát pozor.
Krom standardních výběrových kláves jsou v Belle ještě tři další tlačítka, která umožňují rychlý přístup k některým

běžným funkcím systému.
Tato tlačítka se nalézají ve spodní části obrazovky a Mobile Speak je nazývá "Středová klávesa", "Levá středová

klávesa" a "Pravá středová klávesa".
Pro stisk těchto tlačítek slouží následující gesta:
Posun prstu nahoru a do leva - Středová klávesa
Posun prstu do leva, do prava a zpět do leva (bez zvednutí prstu) - Levá středová klávesa
Posun prstu do prava, do leva a zpět do prava (bez zvednutí prstu) - Pravá středová klávesa

Reorganizace struktury menu


Ve výchozím stavu jsou všechny aplikace umístěny v hlavním menu (nejsou zde žádné složky). Naštěstí možnost jejich

vytvoření a reorganizace aplikací Symbianu zůstala.
Pro přesun aplikací v menu do složek, přejmenovávání, odstraňování aplikací a složek a pro přidávání zástupců

aplikací na domovskou obrazovku byla přidána dvě nová gesta.
1. Posun prstu nahoru, dolů a zpět nahoru
Na domovské obrazovce toto gesto odstraní zástupce aplikace či složky pod fokusem.
V menu má toto gesto funkci "Odstranit", "Přesunout do složky", či "Přejmenovat", v závislosti na tom, na které

ikoně jej provedete, viz dále.
2. Posun prstu dolů, nahoru a zpět dolů:
V menu má toto gesto funkci "Přesunout do složky, "Přejmenovat", nebo "Přidat zástupce na domovskou obrazovku", v

závislosti na tom, na které ikoně jej provedete, viz dále.
Abyste pochopili proč se tato gesta chovají na různých ikonách různě je třeba vědět, jak se s těmito funkcemi

pracuje v Symbianu Belle.
Při podržení prstu na nějaké ikoně v menu se na pár sekund objeví seznam se třemi nebo čtyřmi položkami a je třeba

klepnout na položku, jejíž funkci chcete vyvolat. Tento seznam se mění v závislosti na typu ikony, na kterou

klepnete.
Následující seznam obsahuje všechny varianty s položkami popsanými od zdola nahoru.
1. Vestavěné aplikace, např. Kontakty, Zprávy nebo Web obsahují tři položky: Uspořádat, Přesunout do složky a Přidat

na domovskou obrazovku.
2. Uživatelem nainstalované aplikace obsahují čtyři položky: Uspořádat, Odstranit, Přesunout do složky a Přidat na

domovskou obrazovku.
3. Složky, které nejsou prázdné obsahují tři položky: Uspořádat, Přejmenovat a Přidat na domovskou obrazovku.
4. Prázdné složky obsahují čtyři položky: Uspořádat, Odstranit, Přejmenovat a Přidat na domovskou obrazovku.
Možnost Uspořádat je také dostupná jako první položka v menu "Volby", takže pro ni není třeba speciální gesto.

Taktéž funkci "Přidat na domovskou obrazovku" lze vyvolat přímo z domovské obrazovky přes menu "Volby", "Přidat

zástupce" a vybrat požadovanou položku ze seznamu.
Nicméně zbývající funkce "Přesunout do složky", "Odstranit" a "Přejmenovat" nelze vyvolat standardním způsobem,

proto pro ně byla zavedena tato dvě nová gesta.
Problém však je, že Mobile Speak aktuálně neumí tyto čtyři případy od sebe odlišit, takže není předem jasné, zda

ikona, na které provedete gesto, obsahuje tři nebo čtyři položky a taktéž není možné vyčíst jejich textový popis.
Avšak z předešlých informací zjistíme, že položky, o které nám jde (pokud jsou k dispozici) budou na druhém nebo

třetím místě v seznamu.
Takže způsob, kterým nová gesta pracují je:
Posun prstu nahoru, dolů a zpět nahoru aktivuje druhou položku v seznamu.
Posun prstu dolů, nahoru a zpět dolů aktivuje třetí položku v seznamu.
Proto je nutné vědět, na které ikoně stojíte, abyste věděli, co ono gesto udělá.
Takže si to shrňme:
Posun prstu nahoru dolů a zpět nahoru na vestavěné aplikaci vyvolá funkci "Přesunout do složky".
To samé gesto provedené na uživatelem nainstalované aplikaci nebo prázdné složce vyvolá dialog pro její odstranění.
Na složce, která není prázdná vyvolá toto gesto dialog pro její přejmenování.
Posun prstu dolů, nahoru a zpět dolů provedené na vestavěné aplikaci nebo na složce, která není prázdná přidá jejího

zástupce na domovskou obrazovku.
Na uživatelem nainstalované aplikaci toto gesto vyvolá dialog "Přesunout do složky".
Na prázdné složce toto gesto vyvolá dialog pro přejmenování.
Na domovské obrazovce funguje pouze gesto "Posun prstu nahoru, dolů a zpět nahoru", které odstraní zástupce či

widget, na kterém právě stojíte.
Pozn. Jedná se o pokročilé funkce, ale je důležité, aby si uživatel mohl položky v menu a na pohotovostní obrazovce

organizovat.
V příštích verzích se pokusíme rozlišit ony čtyřy možnosti,, aby uživatel nemusel přemýšlet o typu ikony, ale v

současné chvíli je toto jediná možnost jak tyto funkce zpřístupnit.

Další funkce v Belle


- Identifikace volajícího:
Když telefon zvoní, přepne se Mobile Speakové rozložení do režimu joysticku. Pro zjištění kdo volá je v Belle třeba

kliknout na středovou klávesu, čili použít gesto "Posun prstu nahoru a doleva". Mobile Speak oznámí jméno nebo číslo

volajícího.
Pro zopakování informace stačí kliknout do středu horní nebo dolní části obrazovky, kde jsou virtuální šipky nahoru

a dolů.
- Web
Webový prohlížeč v Belle funguje velmi podobně jako v Anně.
Při otevření aplikace Web se automaticky zobrazí vaše zvolená domovská stránka (ta
může být i prázdná), bohužel z mě neznámého důvodu ani zde není možnost přímého zobrazení záložek.
Pro vyvolání adresního řádku je třeba na dotykovém displeji udělat gesto doleva a
nahoru. Poté se objeví políčko pro zadání adresy, kterou potvrdíte buď klasickým enterem nebo gestem vpravo a

nahoru.
Pro vyvolání okna záložek klikněte na středovou klávesu pomocí gesta nahoru a do leva.
Pro znovu načtení stránky klikněte na levou středovou klávesu pomocí gesta do leva, do prava a do leva.
Pro přechod zpět o stránku klikněte na levou výběrovou klávesu.
Pro vyvolání menu možností klikněte na pravou výběrovou klávesu.
- Zprávy:
Zobrazení konverzací ve zprávách není ještě plně zpřístupněno. Proto doporučujeme přepnout zprávy do klasického

zobrazení pomocí "Volby", "zobrazit složky", "Volby", "Zobrazení zpráv", "přijaté". Poté se vám příchozí zpráva vždy

otevře standardním způsobem.
Při vstupu do aplikace Zprávy se vám otevře seznam všech zpráv v konverzacích, který není plně přístupný s Mobile

Speakem. Chcete-li procházet zprávy přístupnou formou, zvolte "Volby", "Zobrazit složky". Poté uvidíte standardní

složky a budete moct procházet a číst jednotlivé zprávy klasickým způsobem.
Pro vyvolání dialogu pro psaní nové zprávy použijte gesto "Do leva, do prava, do leva" pro kliknutí na levou

středovou klávesu.
- Nokia mapy:
Jako na všech ostatních telefonech i zde doporučujeme používat aplikaci Ovi Mapy ve verzi v3.04. Novější verze ještě

nejsou plně přístupné.

Známé problémy v Belle


- Aplikace Hledat, která se otevře po stisku středové klávesy z menu ještě není ozvučena.
- Notifikační lišta, nacházející se v horní části domovské obrazovky ještě není přístupná.
- Seznam výsledků v aplikaci Hledání není přístupný.
- Magnifier zatím není podporován na Symbianu ^3, Anna a Belle.

Novinky pro všechny přístroje


Následující novinky a vylepšení Mobile Speaku v5.7 jsou již pro všechny!
- Příkazová klávesa:
Práce s příkazovou klávesou byla přepracována tak, že příkazy, jejichž sekvence lze vykonávat bez zrušení časového

limitu příkazové klávesy byly rozděleny do čtyř skupin.
1. Příkazy joysticku nahoru, dolů, do leva a do prava
2. Příkazy v rozložení pro čtení 1, 3, 4, 6, 7, 9 a #,
3. (Jen pro dotykové přístroje) Klávesa hlasitosti nahoru a dolů,
4. Všechny ostatní příkazy.
Pokud zadáte příkaz patřící do jedné z prvních třech skupin, můžete poté zadávat další příkazy ze stejné skupiny bez

opětovného stisku příkazové klávesy.
Např. Příkaz + joystick nahoru + joystick do prava nejprve zvýší hlasitost a poté rychlost a vy před

stiskem joysticku do prava nemusíte mačkat příkazovou klávesu, protože tyto dva příkazy jsou ve stejné skupině.
Pokud však stisknete např. Příkaz + joystick nahoru a poté klávesu 7, zvýší se hlasitost a poté stiskne klávesa 7 a

ukončí se režim příkazů, protože tyto dva příkazy byly v rozdílných skupinách a příkaz pod klávesou 7 se nevykoná.
- Na kartu "Obecné" v konfiguraci Mobile Speaku byla přidána nová funkce "Prohodit krátké a dlouhé příkazy".
Tato funkce prohodí příkazy s krátkým a dlouhým stiskem joysticku nahoru, dolů, do leva a do prava.
Takže např. Příkaz + joystick nahoru vás posune o jeden řádek nahoru, zatímco příkaz + dlouhý stisk joysticku nahoru

zvýší hlasitost.
Tato skvělá funkce se velmi hodí uživatelům, kteří často pracují s políčky pouze pro čtení, která jsou např. v

aplikaci IM+ nebo Skype.
- Dotykové telefony: Na kartu "Obecné" přidána funkce "Vibrace po prodlevě příkazů", která obsahuje dvě možnosti,

"Všechna" a "Pouze u příkazové klávesy".
Tato funkce nastavuje, při jakých akcích bude telefon vibrovat. Pokud je zvoleno "Všechna", telefon bude vybrovat

při stiscích číselných kláves v režimu klávesnice i po vypršení časového limitu příkazové klávesy.
Pokud je zvoleno "Jen u příkazové klávesy", telefon zavibruje pouze po vypršení časového limitu příkazové klávesy.
Jak již bylo řečeno, při zvolení možnosti "Všechna" bude telefon vibrovat při stiscích čísel v režimu klávesnice.

Toto pomůže začínajícím uživatelům v orientaci na virtuální alfanumerické klávesnici.
Existují následující typy vibrací:
tři vibrace při stisku číslice 5,
jedna vibrace při stisku lichích kláves (1, 3, 7 a 9),
Dvě vibrace při stisku sudých kláves (2, 4, 6, 8 a 0)
a jedna dlouhá vibrace při stisku kláves * a #.
- Dotykové telefony:: Přidána podpora pro tlačítka, která jsou k dispozici v některých aplikacích (např. v Kalendáři

Belle).
- Dotykové telefony:: Když telefon zvoní, tak se jeho dotykový režim nemění na režim joysticku, jestliže je používán

režim stylusu. Pokud je používán jiný režim, tak se během zvonění změní na režim joysticku.
- Přidána podpora pro Nokia C5 5MP (Symbian 9.3).
- Přidána podpora pro Nokia 603, 700 a 701 (Symbian Belle).
- Přidána podpora pro Nokia 500 (Symbian Anna).
- Brail: Podpora pro čtyři zařízení HIMS Braille Sense.
1. SyncBraille
2. Braille Sense OnHand
3. Braille Sense PLUS QWERTY
4. Braille Sense PLUS
- Brail: Aktualizována stará česká šestibodová brailská tabulka a přidána nová osmibodová.
- Všechny konfigurační soubory Mobile Speaku (konfigurace produktu, konfigurace brailských zařízení, soubor

popisovače grafiky a soubory uživatelských slovníků) jsou nyní uloženy ve složce C:\data\cf\.

Opravené problémy


- Web: Opraven problém na novějších 9.3 a dotykových telefonech s novými firmwary, že se při pohybu po některých

odkazech a tlačítkách automaticky znovu načetla stránka.
- Zařízení s QWERTY: Opraven problém s pohybem po slovech pomocí Control + joystick do leva a do prava.
Nyní je přečteno celé slovo, nikoliv jen první písmeno.
- Emailový klient na 9.3 a vyšších přístrojích: Opraven problém se stabilitou, že aplikace občas spadla při

listování seznamem zpráv.
- Emailový klient a Nápověda na 9.3 a vyšších přístrojích: Vylepšena výkonnost, takže se emaily a nápovědné texty

načítají rychleji.
- Symbian^3: Opraven problém, že některé příkazy s dlouhými stisky nefungovaly správně.
- Dotykové telefony: Do režimu nápovědy byly přidány informace o všech nových příkazech pro kliknutí do rohů

obrazovky a "trojitých" gestech.
- Dotykové telefony: Opraven problém, že se režim nápovědy občas samovolně vypnul.
- Dotykové telefony: Vylepšena detekce pravoúhlých a nových "trojitých" gest (včetně gest pro příjem hovoru a

zavěšení), takže jejich vykonání je nyní úspěšnější.
- Dotykové telefony: Opraven problém, že občas vypršel časový limit příkazové klávesy uprostřed příkazu s dlouhým

stiskem.
- Dotykové telefony: Opraven problém se čtením seznamu obrázků na Symbianu Anna.
- Přidány grafické popisky, které na některých přístrojích chyběli při zadávání nového záznamu do kalendáře..
- Opraven problém, že na některých přístrojích občas spadla aplikace Nastavení při konfiguraci Připojení.
- Opraven problém ve správci souborů, který způsoboval jeho pád při zjišťování stavu paměti.
- Na některých přístrojích přidána podpora seznamu fotografií při přidávání obrázku ke kontaktu.
- Při aktivaci produktu přes SMS byl zvýšen časový limit z deseti minut na 12 hodin, protože aktivační zpráva může v

některých zemích přijít za dlouhou dobu.

Stažení a instalace


Mobile Speak v5.7 stahujte zde.
Hlas Eliška se v této verzi nezměnil, proto jej není třeba aktualizovat, stáhnout si jej však můžete zde.
Při instalaci z verze v5.6 můžete novou nainstalovat
bez nutnosti software vypínat či odstraňovat.
Mobile Speak s vámi bude během všech kroků pro zahájení instalace mluvit. Pouze po
zvolení požadované paměti pro instalaci zahlásí:
"Nelze instalovat. Nejprve musí být ukončeny některé aplikace. Ukončit nyní?"
Zvolte "ano" klepnutím na levé tlačítko. Nyní začne samotný proces instalace, ve
kterém program mluvit nebude, ale vy již nemusíte nic dělat. Po chvíli (při instalaci
programu na paměťovou kartu to může trvat i 2 minuty) se ozve startovní znělka, instalace
se ukončí a program opět začne mluvit. Není třeba telefon restartovat.
Pozn. Pokud používáte starší verzi než v4.0, odeberte ji a všechny verze ostatních
Code Factory produktů, jestliže nějaké máte nainstalované a
pak teprve instalujte novou verzi v5.7.

Shrnutí


Firmu Code Factory na tomto místě téměř výhradně chválím a jinak tomu nebude ani dnes. Mobile Speak v5.7 je opět krokem kupředu směrem k zpřístupnění ještě více zařízení nám, zrakově postiženým uživatelům. Ano, stále je zde co vylepšovat a opravovat ale tato verze funguje velmi dobře a to i na telefonech, na kterých ta předešlá nefungovala vůbec.
Proto neváhejte a aktualizujte na Mobile Speak v5.7 již dnes!!!

neděle 9. října 2011

m Audiobook Player - výborný přehrávač nejen audio knih

Po delší době vám přináším jednu opravdu povedenou Symbianovou aplikaci.
Jedná se o šikovný přehrávač audio knih. Má jednoduché ovládání, příjemné blind friendly rozhraní a je zdarma!
Tento program je primárně určen pro poslech audio knih, ale umožňuje přehrávání i jakýchkoliv jiných zvukových souborů.
Jedinou podmínkou je ukládat složky s knihami či hudbou do složky Audiobooks na paměťové kartě.
Autorem aplikace je Panagiotis Karagiannis a stránky programu naleznete na adrese http://maudiobook.sf.net.

Klíčové vlastnosti programu:


Přehraje složku s jakýmikoliv zvukovými soubory podporovanými přístrojem, není tudíž potřeba žádná konverze např. mp3 do speciálních formátů pro audio knihy.
Při příchozím hovoru, alarmu, či SMS se přehrávání zastaví.
Pamatuje si naposledy otevřenou knihu a po spuštění automaticky začne hrát v místě, kde jste předtím skončili.
Pozici si pamatuje dokonce u více otevřených složek.
Pozn. Já jsem rozečetl dvě knížky a rozposlouchal jedno album a při opětovném otevření dané složky program pokračoval v místě, kde jsem ji opustil.
Pokud je program jednu hodinu neaktivní sám se ukončí.
Nepodepsaná verze programu jde ovládat i se zamčenou klávesnicí.
Podporované platformy S60, UIQ3 a další (já jsem zatím testoval na S60 3rd FP2 a S60 5th).

Klávesové zkratky


Joystick vlevo nebo klávesa číslice 1: Zpět o 10 vteřin
Joystick vpravo nebo klávesa číslice 3: Vpřed o 10 vteřin
Joystick nahoru nebo klávesa číslice 2: Zvýšení hlasitosti
Joystick dolů nebo klávesa číslice 8: Snížení hlasitosti
Enter nebo klávesa číslice 5: Přehrát či pozastavit
Klávesa číslice 4: Zpět o jednu minutu
Klávesa číslice 6: Vpřed o jednu minutu
Klávesa hvězdička: Zpět o jeden soubor
Klávesa křížek: Vpřed o jeden soubor
Backspace (Céčko): Ukončení programu
Levá výběrová klávesa: Menu možností. Zde volíte přehrávanou složku.
Pravá výběrová klávesa: Schování programu na pozadí

Instalace


Aplikace existuje ve dvou verzích. Selfsigned (podepsaná) verze je plně funkční, ale nelze ji ovládat, pokud je klávesnice telefonu zamknutá. Unsigned (nepodepsanou) verzi můžete ovládat i se zamčenou klávesnicí.
Samozřejmě ji musíte před instalací podepsat svým certifikátem, nebo mýt aplikovaný hack systému.
Během přehrávání se i se zamknutou klávesnicí aktivují klávesy enter, šipka nahoru, šipka dolů, číslice 1 a číslice 3, takže lze měnit hlasitost, převíjet a pozastavit přehrávání.
Když je přehrávání zastaveno, funguje v zamčeném stavu pouze klávesa enter, aby nedošlo k nechtěnnému posunu v knize.
Podepsanou verzi stahujte zde,
nepodepsanou pak najdete tady.

Shrnutí


Z programu m Audiobook Player mám opravdu radost a věřím, že s ním budete spokojeni i vy! Je skvělé, že stále vznikají takto užitečné prográmky pro Symbian!!

čtvrtek 15. září 2011

Hack Symbianu BEZ CERTIFIKACÍ

A je to tu znovu, Symbian byl opět hacknut a tentokrát bez nutnosti jakýchkoliv certifikací či úprav firmwaru!!! Vše funguje na bázi zajímavé bezpečnostní díry v programu Dr. Web Antivirus.
Postup hacku je následující:
1. Připojte telefon k PC v režimu velkokapacitního úložiště, nebo vložte paměťovou kartu do čtečky karet (je potřeba přístup do složky Private na ní).
-. Pokud je vaše paměťová karta v telefonu pod písmenem E:, nebo máte telefon bez karty, ale velkokapacitní jednotku máte jako E:, stáhněte si soubor
QuarantineDriversLDD.zip.
-. Jestliže máte paměťovou kartu, či velkokapacitní jednotku jako F:, stáhněte si soubor
QuarantineF.zip.
2. Rozbalte stažený archiv do zvolené paměti.
3. Stáhněte si a nainstalujte
Dr. Web6 pro Symbian.
4. Spusťte Dr. Web Antivirus.
Pokud se vám objeví okno "No valid key found", zavřete jej pravým výběrovým tlačítkem.
5. Stiskněte "Volby" a zvolte "Quarantine".
6. Stiskněte Volby" a zvolte "Select all".
7. Stiskněte "Volby" a zvolte "Restore".
-. Tímto dojde k přesunu souborů nutných pro funkčnost programu RomPatcher z předtím rozbaleného archivu na kartě do složky C:\Sys\Bin.
8. Stáhněte si a nainstalujte
RomPatcher+ 3.1 Lite.
9. Spusťte RomPatcher+.
10. Stiskněte "Volby", zvolte "All patches" - "Apply".
-. Pokud chcete mít telefon hacknutý i po restartu bez nutnosti opět spouštět RomPatcher+, zvolte u obou dvou patchů "Volby" - "Add to auto".
11. HOTOVO!!!
Nyní máte přístup do systémových složek a můžete instalovat jakékoliv aplikace bez nutnosti certifikace.
Veškeré díky patří skvělému modderovi CODeRUS, jehož stránky naleznete zde.
HAPPY HACKING!!!

pátek 29. července 2011

Mobile Speak v5.6 updated

Není to ještě ani měsíc, co firma Code Factory vydala verzi 5.5 svého odečítače Mobile Speak.
V tu samou dobu vydala i Nokia upgrade firmware pro několik telefonů, ve kterých však tato verze Mobile Speaku nemluvila na internetu a pár dalších místech.
Proto nyní přichází verze nová, má označení 5.6 a je zdarma pro všechny majitele verzí 4.x a 5.x.
Obsahuje samozřejmě podporu nových firmwarů, ale i další velmi příjemné novinky.

Novinky a vylepšení ve verzi v5.6


- Podpora nových firmwarů následujících 9.3 a 5th edition telefonů:
C5-00, E5, E52, E72, 6700 slide, C6-00, C5-03, 5230,
5235, 5250, 5530, 5800, X6 a N97 mini.
- Přidána funkce pro kopírování a vkládání textu.
Příkaz + 6 v základním rozložení - Zkopíruje naposledy přečtený text do schránky.
Příkaz + dlouhá 6 v základním rozložení - Vloží naposledy zkopírovaný text do editačního pole.
Tato revoluční funkce vám umožňuje zkopírovat až pět naposledy přečtených hlášek (starší hlášky přečtete pomocí příkazu příkaz + hvězdička) do schránky a vložit je pak můžete do editačního pole jakékoliv aplikace, např. SMS zprávy, E-Mailu, poznámek, adresního řádku na webu atd.
Poznánky:
- Zkopírovaný text můžete vkládat několikrát. Ve schránce zůstane dokud Mobile Speak nerestartujete, nebo jej nepřepíšete jiným.
- Maximální délka textu, který můžete najednou zkopírovat je 224 znaků. Delší texty budete muset kopírovat po částech.
- Není možné vkládat text do editačních polí, do kterých se nevejde. V takovém případě Mobile Speak ohlásí, že sem nelze text vložit a nic se nevloží.
- Při pokusu vkládat do místa, do kterého nelze psát, to bude taktéž oznámeno příslušným varováním.
- To samé platí, pokud budete chtít vkládat aniž byste předtím nějaký text zkopírovali.
- Při vkládání textu do SMS nebude správně aktualizován stav napsaných znaků dokud ručně nenapíšete, nebo neodstraníte nějaký znak.
Z tohoto důvodu, pokud budete vkládat text do prázdné zprávy a hned po vložení byste stiskli pravou výběrovou klávesu, neobjevil by se dialog pro odstranění, či uložení zprávy do konceptů, ale tato by byla rovnou smazána. Proto je taktéž nutné ručně napsat, nebo odstranit nějaký znak, či před vložením textu přidat příjemce.
- Podpora pro aplikaci Nokia Internet Radio.
Tato aplikace je zdarma a umožňuje poslech stovek rozhlasových stanic přes internet. Pro poslech je třeba buď wifi, nebo datový balíček, jinak hrozí velmi vysoké účty za telefon.
Aplikace je předinstalovaná na mnoha telefonech, např. na Nokii 5630 XpressMusic, nebo E52, do těch, na kterých není v základu se dá doinstalovat.
Stanice lze řadit dle několika kategorií, např. žánru, jazyka nebo země. Můžete si také nastavit kvalitu přehrávaného streamu pro různé typy připojení.
Známé problémy:
- Při používání aplikace s Mobile Speakem nastaveným na hlas Nokia nebo Nokia
HQ dochází k audio konfliktům a rádio nehraje. Proto používejte hlasy od Acapely.
- Na 3rd edition telefonech tato aplikace nepoužívá standardní výběrová tlačítka, ale ikony, které Mobile Speak čte vždy na konci při otevření nového okna. Kvůli tomu se může stát, že vám příkaz + Enter v této aplikaci nic nepřečte.
- Podpora smajlíků. Mnoho nových telefonů od Symbian 9.3 výše má zabudovanou podporu grafických smajlíků. Tyto smajlíky se nezobrazují jako standardní sekvence znaků např. ":-)", ale jen graficky, čili do teď je Mobile Speak nečetl. Nyní je čte, ale vyslovuje je jejich významem, ne kódem. Takže např. dostanete-li SMSku se smajlíkem ":-)", Mobile Speak ji přečte jako "úsměv" apod.
Smajlíky můžete psát buď zadáním příslušné sekvence znaků, nebo je vybrat z tabulky smajlíků, která se na nových telefonech nachází před tabulkou naposledy napsaných symbolů po stisku hvězdičky.
Podpora takto čtených smajlíků je i na dalších telefonech, nejen na těch, které je zobrazují graficky.
- Do konfigurace Mobile Speaku na kartu čtení přidána funkce "Číst smajlíky". Tato funkce zajišťuje, jestli Mobile Speak bude smajlíky číst nebo ne. Pozn. na starších přístrojích nebo firmwarech, kde se smajlíky zobrazovaly jako sekvence znaků je po nastavení funkce "Číst smajlíky" na vypnuto bude číst standardním způsobem, při jejím zapnutí bude číst jejich význam. Na nových telefonech či firmwarech, kde se smajlíky zobrazují graficky, je při nastavení funkce "Číst smajlíky" na vypnuto nebude číst vůbec.
- Přidána funkce "Indikovat smajlíky". Tato funkce vám, pokud je zapnuta, před každým smajlíkem oznámí, že se jedná o smajlík, prostě řekne např. "Smajlík úsměv".
Najdete ji v konfiguraci Mobile Speaku na kartě výřečnost.
- Dotykové telefony: Přidána podpora pro další 3 tlačítka, objevující se v některých aplikacích, např. v internetovém rádiu
V takovýchto aplikacích se nacházejí těsně nad výběrovými tlačítky v režimu na výšku a na pravé straně obrazovky v režimu na šířku.
Pro práci s těmito tlačítky se přepněte do režimu prohlížecího kurzoru. Při posouvání prstem po obrazovce vám Mobile Speak tato tlačítka oznámí. Pro aktivaci některého z nich na něj přejděte a pak dvakrát klepněte.
Tato tlačítka (pokud existují) budou také přečtena po příkazu příkaz + enter.
Pozn. Funkce těchto tlačítek bývají ve většině aplikací ve volbách pod levou výběrovou klávesou.
- 5th edition telefony: Přidána podpora tabulky symbolů v nejnovějších firmwarech.
- Telefony s QWERTY: Nyní je oznámen aktuální režim psaní v editačních polích, jestliže uživatel stiskne klávesu shift nebo funkce.
- E6: Nyní Mobile Speak oznamuje "Zmeškané záznamy" (následované jejich počtem).
- Na některých telefonech nyní Mobile Speak čte dalších pár položek na pohotovostní obrazovce.
- Popisovač grafiky: Nyní lze při psaní popisných textů k obrázkům používat i režim T9.
- Do funkce "Vibrace po prodlevě příkazů", na kartě "Obecné", přidána položka "podle nastavení profilu telefonu". Pokud je toto zvoleno, tak telefon po vypršení časové prodlevy příkazové klávesy nezavibruje, jestliže máte nastaven profil s vypnutými vibracemi.
- Webový prohlížeč: Vylepšena podpora pro webové zdroje (RSS apod.).
- Modifikována funkce "Nemluvit při vytáčení" tak, že Mobile Speak nemluví pouze při psaní nebo mazání čísel, ale při pohybu šipkami po vytočeném čísle, či po příkazu příkaz + křížek mluvit bude.

Opravené problémy


- Symbian^3: Opraven problém se čtením některých položek otevřených z pohotovostní obrazovky, např. katalog widgetů.
- Dotykové telefony: Mobile Speak nyní čte tabulku symbolů i tam, kde dříve ne, např. ve webovém prohlížeči.
- Dotykové telefony: Opraven problém, že na některých telefonech příkaz příkaz + hlasitost nahoru a dolů neměnil dotykové profily.
- Dotykové telefony: Opraven problém, že se správně neukládalo nastavení jazyka virtuální klávesnice.
- 5th edition telefony: Opraven problém se čtením nápovědy a obsahu E-Mailů v režimu na šířku.
- Telefony s QWERTY: Opraven problém, že Mobile Speak nečetl některé znaky v políčkách pro zadávání hesel např. při zakládání E-Mailového účtu.
- E6: Opraven problém se čtením těla SMS zpráv.
- Webový prohlížeč: Nyní čte počet stažených a zbývajících kilobytů při načítání stránky na telefonech, na kterých toto dříve nefungovalo.
- Mobile Speak nyní čte obrazovku pro zamykací kód na některých 9.3 (a pravděpodobně i 9.2) telefonech, na kterých ji dříve nečetl.
- Opraven problém, že po vypršení licence nešla spustit konfigurace Mobile Speak příkazem příkaz + pravá výběrová klávesa, ale jen z menu.
- Opraven problém, že po vypršení licence Mobile Speak neohlašoval "Prosím, aktivujte Mobile Speak".
- Odstraněna podpora pro Wayfinder.
- Aktualizován český hlas Eliška. Nová verze opravuje problém se čtením písmene "č" v internetovém prohlížeči.

Stažení a instalace


Mobile Speak v5.6 stahujte
zde
a hlas Eliška stahujte
zde
.
Při instalaci z verze v5.5 můžete novou nainstalovat
bez nutnosti software vypínat či odstraňovat.
Mobile Speak s vámi bude během všech kroků pro zahájení instalace mluvit. Pouze po
zvolení požadované paměti pro instalaci zahlásí:
"Nelze instalovat. Nejprve musí být ukončeny některé aplikace. Ukončit nyní?"
Zvolte "ano" klepnutím na levé tlačítko. Nyní začne samotný proces instalace, ve
kterém program mluvit nebude, ale vy již nemusíte nic dělat. Po chvíli (při instalaci
programu na paměťovou kartu to může trvat i 2 minuty) se ozve startovní znělka, instalace
se ukončí a program opět začne mluvit. Není třeba telefon restartovat.
Pozn. Pokud používáte starší verzi než v4.0, odeberte ji a všechny verze ostatních
Code Factory produktů, jestliže nějaké máte nainstalované a
pak teprve instalujte novou verzi v5.6.

Shrnutí


Díky funkci kopírování textu a podpoře internetového rádia a nových firmwarů považuji tuto verzi opět za revoluční krok kupředu.
Proto i vám doporučuji aktualizovat svou verzi Mobile Speaku na nejnovější v5.6 ještě dnes!