pondělí 2. července 2012

TxT Tones - poznejte kdo píše podle zvuku

Je to již opravdu dlouho,cojsem sem napsal poslední příspěvek, ale nebojte se, nezanevřel jsem na Symbian ani na tyto stránky a budu se snažit se jim opět více věnovat.
Dnes vám přináším opět jednu skvělou mobilní aplikaci a to prográmek TXT Tones.
Jak již název napovídá,jedná se o aplikaci na zvukové odlišení SMS od různých kontaktů. Tím to ale nekončí, můžete si nastavit specifický zvuk nejen pro určité kontakty, ale i pro skupiny kontaktů či jednotlivá telefonní čísla.
Jedná se o placenou aplikaci, ale její nákup za tu stovku určitě stojí.

Funkce programu

Po spuštění aplikace se zobrazí nabídka se dvěma položkami a to "TXT Tone Setup" a "Application Settings".
Položka TXT Tone Setup slouží k ukládání kontaktů a přiřazování požadovaných zvuků k nim.
Volba "Application setting" slouží k nastavení několika funkcí aplikace jako takové.
Po vstupu do "TXT Tone Setup" se zobrazí seznam kontaktů s již přiřazeným zvukem, který budesamozřejmě při prvním spuštění prázdný. Stiskněte tedy tlačítko volby a zobrazí se nabídka možností.
1. Add number
Tato funkce slouží k uložení samostatného čísla a to buďto vybráním z kontaktů (From contacts), ručním zadáním (Enter manually), z protokolu hovorů (Phone log) a nebo jakéhosi soukromého čísla (Private number), jehož význam mi zůstal zatím utajen. :)
2. Add person
Tato volba slouží k přidání kontaktu ze seznamu a to včetně všech čísel, pokud jich máte u onoho kontaktu více.
3. Add group
Zvolením této možnosti přidáte do seznamu skupinu kontaktů se všemi jejich čísli.
4. Add all non-Contacts
Tato funkce umožňuje nastavit specifický zvuk všem, které nemáte v seznamu.
5. Volba Delete vymaže záznam, na kterém právě stojíte.
6. Volba "Number setting" otevře úpravu nastavení kontaktu, na kterém právě stojíte.
V nastavení aplikace (Application settings) lze nastavit možnost startu programu po spuštění (volba Autostart), ukládání vývojářských informací o běhu aplikace do souboru (volba Debug Log) a šikovná funkce potlačení tichého profilu (volba Override Silent Profile). Pokud si tuto funkci aktivujete, budou vám zprávy od kontaktů jimž jste v programu přiřadili zvuk tímto zvukem oznámeny, i při nastaveném tichém profilu.Ostatní zprávy samozřejmě nikoliv.

Jdeme na to

Jako příklad jsem si zvolil přidání fiktivního kontaktu Toman ze seznamu a přiřazení zvuku Message2.aac, uloženého v paměti telefonu.
1. Vstupte do programu TXT Tones.
2. Zvolte položku "TXT Tone Setup".
Nyní jste v prázdném seznamu budoucích personalizovaných kontaktů.
3. Stiskněte "Volby" a zvolte "Add Person".
Zobrazí se vám seznam vašich kontaktů, z něhož vyberte kontakt Toman. Stiskem joysticku jej označíte a levým výběrovým tlačítkem přidáte do seznamu v programu TXT Tones.
4. Nyní se opět nacházíte v tomto seznamu, ale již je zde první kontakt Toman. Pro přiřazení speciálního zvuku na něm stačí dát enter a dostanete se do jeho nastavení.
První volba (Tone Setting) je nastavení typu upozornění pro zvolený kontakt.
Default tone ponechá tomuto kontaktu výchozí tón pro SMS, který máte nastaven v aktivním profilu telefonu.
Mute tone zvuk vypne, čili při zprávě od tohoto kontaktu telefon jen zavibruje. Toto se hodí např. u zpráv z ČSOB, které rády chodí ve 3 ráno či v podobné skvělé časy. :)
TXT Tone je nastavení požadovaného speciálního zvuku. Čili našemu kontaktu Toman nastavte položku "Tone setting" na hodnotu "TXT Tone".
5. Další položkou je vlastní výběr zvuku ("Choose TXT Tone").
Zde máte opět na výběr z několika možností hledání tónů.
System tones zobrazí pouze originální zvuky uložené v paměti telefonu.
Autoscan projede všechny dostupné paměti a zobrazí seznam všech zvuků včetně těch na paměťové kartě.
Explore slouží pro ruční výběr zvuku z určité paměti a složky.
My jsme sse rozhodli kontaktu Toman přiřadit zvuk Message2.aac, který je systémový. Takže zvolte položku "System tones" a šipkou dolů najděte soubor "Message2.aac a potvrďte jej enterem.
6. Stiskem pravého výběrového tlačítka celé nastavování uložíte a když vám nyní Toman napíše SMSku,ozvese zvuk Message2.aac.
Pozn. Některé verze aplikace obsahují přímo v nastavení kontaktu i položku Volume pro nastavení individuální hlasitosti přehrávaného zvuku a funkci pro přehrávání i v tichém profilu ("Override Silent Profile).
Nastavení samostatných čísel, skupin kontaktů atd se provádějí stejným způsobem jako nastavení konkrétního kontaktu vybraného ze seznamu.

Stažení aplikace

Čtrnáctidenní zkušební verzi programu TXT Tones si můžete stáhnout zde: http://www.killermobile.mobi/ota/TxTT.sis. zakoupit si ji pak můžete přímo na stránkách výrobce nebo v Obchodě Nokia.

Shrnutí

Tato užitečná aplikace se mi velmi líbí a věřím, že potěší i vás.

Žádné komentáře: