čtvrtek 22. prosince 2011

Mobile Speak v5.7 updated

Včera vyšla aktualizovaná verze odečítače Mobile Speak španělské firmy Code Factory, která je zdarma pro všechny

uživatele verzí 4.x a 5.x.
Hlavní inovací je podpora telefonů s nejnovější verzí systému Symbian s označením Belle.
Nových funkcí a vylepšení se však dočkaly i starší přístroje.

Seznam změn a vylepšení ve verzi v5.7


- Umíme "novou Bellu" :)
Ano, je to tak! Mobile Speak v5.7 přichází s podporou nejnovějšíverze operačního systému Symbian Belle.
Symbian Belle se aktuálně nachází na posledních modelech Nokia 603, 700 a 701 a začátkem příštího roku bude dostupný

taktéž jako doporučená aktualizace pro ostatní Symbian^3 a Anna telefony (N8, E7, C7, C6-01, E6, X7 a Nokia 500).
DŮLEŽITÉ:
Protože předchozí verze Mobile Speaku nepodporují Symbian Belle a mohou způsobit vážné problémy se stabilitou celého

přístroje, aktualizujte váš Symbian^3 nebo
Symbian Anna telefon na nejnovější verzi Mobile Speaku v5.70 před upgradem firmwaru na Belle.
Uživatelům Mobile Speaku Belle přináší opravdu rychlou odezvu nebo přímý přístup k některým funkcím systému pomocí

speciálních tlačítek.
Většina aplikací podporovaných v předešlých verzích systému Symbian^3 a Anna včetně webového prohlížeče a emailového

klienta je zde taktéž podporována.

Jak na Belle


- V Belle jsou prohozeny levá a pravá výběrová klávesa, takže "Volby" jsou vpravo a "Zpět" vlevo. Bohužel to neplatí

úplně u všech akcí, např. "Ano" a "Ne" zůstaly beze změn. Tímto dochází k lehké nekonzistentnosti, na kterou si bude

muset začínající Belle uživatel dát pozor.
Krom standardních výběrových kláves jsou v Belle ještě tři další tlačítka, která umožňují rychlý přístup k některým

běžným funkcím systému.
Tato tlačítka se nalézají ve spodní části obrazovky a Mobile Speak je nazývá "Středová klávesa", "Levá středová

klávesa" a "Pravá středová klávesa".
Pro stisk těchto tlačítek slouží následující gesta:
Posun prstu nahoru a do leva - Středová klávesa
Posun prstu do leva, do prava a zpět do leva (bez zvednutí prstu) - Levá středová klávesa
Posun prstu do prava, do leva a zpět do prava (bez zvednutí prstu) - Pravá středová klávesa

Reorganizace struktury menu


Ve výchozím stavu jsou všechny aplikace umístěny v hlavním menu (nejsou zde žádné složky). Naštěstí možnost jejich

vytvoření a reorganizace aplikací Symbianu zůstala.
Pro přesun aplikací v menu do složek, přejmenovávání, odstraňování aplikací a složek a pro přidávání zástupců

aplikací na domovskou obrazovku byla přidána dvě nová gesta.
1. Posun prstu nahoru, dolů a zpět nahoru
Na domovské obrazovce toto gesto odstraní zástupce aplikace či složky pod fokusem.
V menu má toto gesto funkci "Odstranit", "Přesunout do složky", či "Přejmenovat", v závislosti na tom, na které

ikoně jej provedete, viz dále.
2. Posun prstu dolů, nahoru a zpět dolů:
V menu má toto gesto funkci "Přesunout do složky, "Přejmenovat", nebo "Přidat zástupce na domovskou obrazovku", v

závislosti na tom, na které ikoně jej provedete, viz dále.
Abyste pochopili proč se tato gesta chovají na různých ikonách různě je třeba vědět, jak se s těmito funkcemi

pracuje v Symbianu Belle.
Při podržení prstu na nějaké ikoně v menu se na pár sekund objeví seznam se třemi nebo čtyřmi položkami a je třeba

klepnout na položku, jejíž funkci chcete vyvolat. Tento seznam se mění v závislosti na typu ikony, na kterou

klepnete.
Následující seznam obsahuje všechny varianty s položkami popsanými od zdola nahoru.
1. Vestavěné aplikace, např. Kontakty, Zprávy nebo Web obsahují tři položky: Uspořádat, Přesunout do složky a Přidat

na domovskou obrazovku.
2. Uživatelem nainstalované aplikace obsahují čtyři položky: Uspořádat, Odstranit, Přesunout do složky a Přidat na

domovskou obrazovku.
3. Složky, které nejsou prázdné obsahují tři položky: Uspořádat, Přejmenovat a Přidat na domovskou obrazovku.
4. Prázdné složky obsahují čtyři položky: Uspořádat, Odstranit, Přejmenovat a Přidat na domovskou obrazovku.
Možnost Uspořádat je také dostupná jako první položka v menu "Volby", takže pro ni není třeba speciální gesto.

Taktéž funkci "Přidat na domovskou obrazovku" lze vyvolat přímo z domovské obrazovky přes menu "Volby", "Přidat

zástupce" a vybrat požadovanou položku ze seznamu.
Nicméně zbývající funkce "Přesunout do složky", "Odstranit" a "Přejmenovat" nelze vyvolat standardním způsobem,

proto pro ně byla zavedena tato dvě nová gesta.
Problém však je, že Mobile Speak aktuálně neumí tyto čtyři případy od sebe odlišit, takže není předem jasné, zda

ikona, na které provedete gesto, obsahuje tři nebo čtyři položky a taktéž není možné vyčíst jejich textový popis.
Avšak z předešlých informací zjistíme, že položky, o které nám jde (pokud jsou k dispozici) budou na druhém nebo

třetím místě v seznamu.
Takže způsob, kterým nová gesta pracují je:
Posun prstu nahoru, dolů a zpět nahoru aktivuje druhou položku v seznamu.
Posun prstu dolů, nahoru a zpět dolů aktivuje třetí položku v seznamu.
Proto je nutné vědět, na které ikoně stojíte, abyste věděli, co ono gesto udělá.
Takže si to shrňme:
Posun prstu nahoru dolů a zpět nahoru na vestavěné aplikaci vyvolá funkci "Přesunout do složky".
To samé gesto provedené na uživatelem nainstalované aplikaci nebo prázdné složce vyvolá dialog pro její odstranění.
Na složce, která není prázdná vyvolá toto gesto dialog pro její přejmenování.
Posun prstu dolů, nahoru a zpět dolů provedené na vestavěné aplikaci nebo na složce, která není prázdná přidá jejího

zástupce na domovskou obrazovku.
Na uživatelem nainstalované aplikaci toto gesto vyvolá dialog "Přesunout do složky".
Na prázdné složce toto gesto vyvolá dialog pro přejmenování.
Na domovské obrazovce funguje pouze gesto "Posun prstu nahoru, dolů a zpět nahoru", které odstraní zástupce či

widget, na kterém právě stojíte.
Pozn. Jedná se o pokročilé funkce, ale je důležité, aby si uživatel mohl položky v menu a na pohotovostní obrazovce

organizovat.
V příštích verzích se pokusíme rozlišit ony čtyřy možnosti,, aby uživatel nemusel přemýšlet o typu ikony, ale v

současné chvíli je toto jediná možnost jak tyto funkce zpřístupnit.

Další funkce v Belle


- Identifikace volajícího:
Když telefon zvoní, přepne se Mobile Speakové rozložení do režimu joysticku. Pro zjištění kdo volá je v Belle třeba

kliknout na středovou klávesu, čili použít gesto "Posun prstu nahoru a doleva". Mobile Speak oznámí jméno nebo číslo

volajícího.
Pro zopakování informace stačí kliknout do středu horní nebo dolní části obrazovky, kde jsou virtuální šipky nahoru

a dolů.
- Web
Webový prohlížeč v Belle funguje velmi podobně jako v Anně.
Při otevření aplikace Web se automaticky zobrazí vaše zvolená domovská stránka (ta
může být i prázdná), bohužel z mě neznámého důvodu ani zde není možnost přímého zobrazení záložek.
Pro vyvolání adresního řádku je třeba na dotykovém displeji udělat gesto doleva a
nahoru. Poté se objeví políčko pro zadání adresy, kterou potvrdíte buď klasickým enterem nebo gestem vpravo a

nahoru.
Pro vyvolání okna záložek klikněte na středovou klávesu pomocí gesta nahoru a do leva.
Pro znovu načtení stránky klikněte na levou středovou klávesu pomocí gesta do leva, do prava a do leva.
Pro přechod zpět o stránku klikněte na levou výběrovou klávesu.
Pro vyvolání menu možností klikněte na pravou výběrovou klávesu.
- Zprávy:
Zobrazení konverzací ve zprávách není ještě plně zpřístupněno. Proto doporučujeme přepnout zprávy do klasického

zobrazení pomocí "Volby", "zobrazit složky", "Volby", "Zobrazení zpráv", "přijaté". Poté se vám příchozí zpráva vždy

otevře standardním způsobem.
Při vstupu do aplikace Zprávy se vám otevře seznam všech zpráv v konverzacích, který není plně přístupný s Mobile

Speakem. Chcete-li procházet zprávy přístupnou formou, zvolte "Volby", "Zobrazit složky". Poté uvidíte standardní

složky a budete moct procházet a číst jednotlivé zprávy klasickým způsobem.
Pro vyvolání dialogu pro psaní nové zprávy použijte gesto "Do leva, do prava, do leva" pro kliknutí na levou

středovou klávesu.
- Nokia mapy:
Jako na všech ostatních telefonech i zde doporučujeme používat aplikaci Ovi Mapy ve verzi v3.04. Novější verze ještě

nejsou plně přístupné.

Známé problémy v Belle


- Aplikace Hledat, která se otevře po stisku středové klávesy z menu ještě není ozvučena.
- Notifikační lišta, nacházející se v horní části domovské obrazovky ještě není přístupná.
- Seznam výsledků v aplikaci Hledání není přístupný.
- Magnifier zatím není podporován na Symbianu ^3, Anna a Belle.

Novinky pro všechny přístroje


Následující novinky a vylepšení Mobile Speaku v5.7 jsou již pro všechny!
- Příkazová klávesa:
Práce s příkazovou klávesou byla přepracována tak, že příkazy, jejichž sekvence lze vykonávat bez zrušení časového

limitu příkazové klávesy byly rozděleny do čtyř skupin.
1. Příkazy joysticku nahoru, dolů, do leva a do prava
2. Příkazy v rozložení pro čtení 1, 3, 4, 6, 7, 9 a #,
3. (Jen pro dotykové přístroje) Klávesa hlasitosti nahoru a dolů,
4. Všechny ostatní příkazy.
Pokud zadáte příkaz patřící do jedné z prvních třech skupin, můžete poté zadávat další příkazy ze stejné skupiny bez

opětovného stisku příkazové klávesy.
Např. Příkaz + joystick nahoru + joystick do prava nejprve zvýší hlasitost a poté rychlost a vy před

stiskem joysticku do prava nemusíte mačkat příkazovou klávesu, protože tyto dva příkazy jsou ve stejné skupině.
Pokud však stisknete např. Příkaz + joystick nahoru a poté klávesu 7, zvýší se hlasitost a poté stiskne klávesa 7 a

ukončí se režim příkazů, protože tyto dva příkazy byly v rozdílných skupinách a příkaz pod klávesou 7 se nevykoná.
- Na kartu "Obecné" v konfiguraci Mobile Speaku byla přidána nová funkce "Prohodit krátké a dlouhé příkazy".
Tato funkce prohodí příkazy s krátkým a dlouhým stiskem joysticku nahoru, dolů, do leva a do prava.
Takže např. Příkaz + joystick nahoru vás posune o jeden řádek nahoru, zatímco příkaz + dlouhý stisk joysticku nahoru

zvýší hlasitost.
Tato skvělá funkce se velmi hodí uživatelům, kteří často pracují s políčky pouze pro čtení, která jsou např. v

aplikaci IM+ nebo Skype.
- Dotykové telefony: Na kartu "Obecné" přidána funkce "Vibrace po prodlevě příkazů", která obsahuje dvě možnosti,

"Všechna" a "Pouze u příkazové klávesy".
Tato funkce nastavuje, při jakých akcích bude telefon vibrovat. Pokud je zvoleno "Všechna", telefon bude vybrovat

při stiscích číselných kláves v režimu klávesnice i po vypršení časového limitu příkazové klávesy.
Pokud je zvoleno "Jen u příkazové klávesy", telefon zavibruje pouze po vypršení časového limitu příkazové klávesy.
Jak již bylo řečeno, při zvolení možnosti "Všechna" bude telefon vibrovat při stiscích čísel v režimu klávesnice.

Toto pomůže začínajícím uživatelům v orientaci na virtuální alfanumerické klávesnici.
Existují následující typy vibrací:
tři vibrace při stisku číslice 5,
jedna vibrace při stisku lichích kláves (1, 3, 7 a 9),
Dvě vibrace při stisku sudých kláves (2, 4, 6, 8 a 0)
a jedna dlouhá vibrace při stisku kláves * a #.
- Dotykové telefony:: Přidána podpora pro tlačítka, která jsou k dispozici v některých aplikacích (např. v Kalendáři

Belle).
- Dotykové telefony:: Když telefon zvoní, tak se jeho dotykový režim nemění na režim joysticku, jestliže je používán

režim stylusu. Pokud je používán jiný režim, tak se během zvonění změní na režim joysticku.
- Přidána podpora pro Nokia C5 5MP (Symbian 9.3).
- Přidána podpora pro Nokia 603, 700 a 701 (Symbian Belle).
- Přidána podpora pro Nokia 500 (Symbian Anna).
- Brail: Podpora pro čtyři zařízení HIMS Braille Sense.
1. SyncBraille
2. Braille Sense OnHand
3. Braille Sense PLUS QWERTY
4. Braille Sense PLUS
- Brail: Aktualizována stará česká šestibodová brailská tabulka a přidána nová osmibodová.
- Všechny konfigurační soubory Mobile Speaku (konfigurace produktu, konfigurace brailských zařízení, soubor

popisovače grafiky a soubory uživatelských slovníků) jsou nyní uloženy ve složce C:\data\cf\.

Opravené problémy


- Web: Opraven problém na novějších 9.3 a dotykových telefonech s novými firmwary, že se při pohybu po některých

odkazech a tlačítkách automaticky znovu načetla stránka.
- Zařízení s QWERTY: Opraven problém s pohybem po slovech pomocí Control + joystick do leva a do prava.
Nyní je přečteno celé slovo, nikoliv jen první písmeno.
- Emailový klient na 9.3 a vyšších přístrojích: Opraven problém se stabilitou, že aplikace občas spadla při

listování seznamem zpráv.
- Emailový klient a Nápověda na 9.3 a vyšších přístrojích: Vylepšena výkonnost, takže se emaily a nápovědné texty

načítají rychleji.
- Symbian^3: Opraven problém, že některé příkazy s dlouhými stisky nefungovaly správně.
- Dotykové telefony: Do režimu nápovědy byly přidány informace o všech nových příkazech pro kliknutí do rohů

obrazovky a "trojitých" gestech.
- Dotykové telefony: Opraven problém, že se režim nápovědy občas samovolně vypnul.
- Dotykové telefony: Vylepšena detekce pravoúhlých a nových "trojitých" gest (včetně gest pro příjem hovoru a

zavěšení), takže jejich vykonání je nyní úspěšnější.
- Dotykové telefony: Opraven problém, že občas vypršel časový limit příkazové klávesy uprostřed příkazu s dlouhým

stiskem.
- Dotykové telefony: Opraven problém se čtením seznamu obrázků na Symbianu Anna.
- Přidány grafické popisky, které na některých přístrojích chyběli při zadávání nového záznamu do kalendáře..
- Opraven problém, že na některých přístrojích občas spadla aplikace Nastavení při konfiguraci Připojení.
- Opraven problém ve správci souborů, který způsoboval jeho pád při zjišťování stavu paměti.
- Na některých přístrojích přidána podpora seznamu fotografií při přidávání obrázku ke kontaktu.
- Při aktivaci produktu přes SMS byl zvýšen časový limit z deseti minut na 12 hodin, protože aktivační zpráva může v

některých zemích přijít za dlouhou dobu.

Stažení a instalace


Mobile Speak v5.7 stahujte zde.
Hlas Eliška se v této verzi nezměnil, proto jej není třeba aktualizovat, stáhnout si jej však můžete zde.
Při instalaci z verze v5.6 můžete novou nainstalovat
bez nutnosti software vypínat či odstraňovat.
Mobile Speak s vámi bude během všech kroků pro zahájení instalace mluvit. Pouze po
zvolení požadované paměti pro instalaci zahlásí:
"Nelze instalovat. Nejprve musí být ukončeny některé aplikace. Ukončit nyní?"
Zvolte "ano" klepnutím na levé tlačítko. Nyní začne samotný proces instalace, ve
kterém program mluvit nebude, ale vy již nemusíte nic dělat. Po chvíli (při instalaci
programu na paměťovou kartu to může trvat i 2 minuty) se ozve startovní znělka, instalace
se ukončí a program opět začne mluvit. Není třeba telefon restartovat.
Pozn. Pokud používáte starší verzi než v4.0, odeberte ji a všechny verze ostatních
Code Factory produktů, jestliže nějaké máte nainstalované a
pak teprve instalujte novou verzi v5.7.

Shrnutí


Firmu Code Factory na tomto místě téměř výhradně chválím a jinak tomu nebude ani dnes. Mobile Speak v5.7 je opět krokem kupředu směrem k zpřístupnění ještě více zařízení nám, zrakově postiženým uživatelům. Ano, stále je zde co vylepšovat a opravovat ale tato verze funguje velmi dobře a to i na telefonech, na kterých ta předešlá nefungovala vůbec.
Proto neváhejte a aktualizujte na Mobile Speak v5.7 již dnes!!!

4 komentáře:

Honza řekl(a)...

U této verze dochází ke konfliktu Acapela hlasů s hlasy Galop TTs, kdy místo mluvčích hlasu Galop např Jirka mluví hlas od Acapely Eliška. Tato skutečnost je velmi nepříjemná pro uživatele, kteří zakoupily telefon u firmy Galop jež hlas Galop do telefonů standartně instaluje. Pokud někdo z uživatelů telefonů od Galopu má jako výchozí hlas nebo používá v Mobile Speaku hlas Galop TTS nedoporučuji zatím update na tuto verzi. PPoslední verze,kde se tento konflikt nevyskytuje je Mobile Speak 5.6.

Anonymní řekl(a)...

Konflikt Acapela Upozornění pro uživatele Mobilních Telefonů od Galopu

PavelondraPavel Ondra řekl(a)...

Mě ty gesta pro úpravy složek a přesun aplikací příjdou fakt složité.
Celkově z toho symbianu belle mám pocit, že se snaží jen opičit po IOS a androidu a dohnat je.
Uznávám sice, že android tohle nemá vyřešené vůbec, ale přesouvání a reorganizace ikon na ploše v IOS funguje teda alespoň dle popisu na internetu o hodně jednodušeji.
Mimochodem by mě taky zajímalo, jak je to řešené s přístupností widgetů. U androidu jsem třeba zaznamenal, že některé widgety mluví a některé ne.

Anonymní řekl(a)...

mne sa stalo že na nokii n8 so symbianom belle sa neda otvoriť konfigurácia mobile speak