pátek 29. července 2011

Mobile Speak v5.6 updated

Není to ještě ani měsíc, co firma Code Factory vydala verzi 5.5 svého odečítače Mobile Speak.
V tu samou dobu vydala i Nokia upgrade firmware pro několik telefonů, ve kterých však tato verze Mobile Speaku nemluvila na internetu a pár dalších místech.
Proto nyní přichází verze nová, má označení 5.6 a je zdarma pro všechny majitele verzí 4.x a 5.x.
Obsahuje samozřejmě podporu nových firmwarů, ale i další velmi příjemné novinky.

Novinky a vylepšení ve verzi v5.6


- Podpora nových firmwarů následujících 9.3 a 5th edition telefonů:
C5-00, E5, E52, E72, 6700 slide, C6-00, C5-03, 5230,
5235, 5250, 5530, 5800, X6 a N97 mini.
- Přidána funkce pro kopírování a vkládání textu.
Příkaz + 6 v základním rozložení - Zkopíruje naposledy přečtený text do schránky.
Příkaz + dlouhá 6 v základním rozložení - Vloží naposledy zkopírovaný text do editačního pole.
Tato revoluční funkce vám umožňuje zkopírovat až pět naposledy přečtených hlášek (starší hlášky přečtete pomocí příkazu příkaz + hvězdička) do schránky a vložit je pak můžete do editačního pole jakékoliv aplikace, např. SMS zprávy, E-Mailu, poznámek, adresního řádku na webu atd.
Poznánky:
- Zkopírovaný text můžete vkládat několikrát. Ve schránce zůstane dokud Mobile Speak nerestartujete, nebo jej nepřepíšete jiným.
- Maximální délka textu, který můžete najednou zkopírovat je 224 znaků. Delší texty budete muset kopírovat po částech.
- Není možné vkládat text do editačních polí, do kterých se nevejde. V takovém případě Mobile Speak ohlásí, že sem nelze text vložit a nic se nevloží.
- Při pokusu vkládat do místa, do kterého nelze psát, to bude taktéž oznámeno příslušným varováním.
- To samé platí, pokud budete chtít vkládat aniž byste předtím nějaký text zkopírovali.
- Při vkládání textu do SMS nebude správně aktualizován stav napsaných znaků dokud ručně nenapíšete, nebo neodstraníte nějaký znak.
Z tohoto důvodu, pokud budete vkládat text do prázdné zprávy a hned po vložení byste stiskli pravou výběrovou klávesu, neobjevil by se dialog pro odstranění, či uložení zprávy do konceptů, ale tato by byla rovnou smazána. Proto je taktéž nutné ručně napsat, nebo odstranit nějaký znak, či před vložením textu přidat příjemce.
- Podpora pro aplikaci Nokia Internet Radio.
Tato aplikace je zdarma a umožňuje poslech stovek rozhlasových stanic přes internet. Pro poslech je třeba buď wifi, nebo datový balíček, jinak hrozí velmi vysoké účty za telefon.
Aplikace je předinstalovaná na mnoha telefonech, např. na Nokii 5630 XpressMusic, nebo E52, do těch, na kterých není v základu se dá doinstalovat.
Stanice lze řadit dle několika kategorií, např. žánru, jazyka nebo země. Můžete si také nastavit kvalitu přehrávaného streamu pro různé typy připojení.
Známé problémy:
- Při používání aplikace s Mobile Speakem nastaveným na hlas Nokia nebo Nokia
HQ dochází k audio konfliktům a rádio nehraje. Proto používejte hlasy od Acapely.
- Na 3rd edition telefonech tato aplikace nepoužívá standardní výběrová tlačítka, ale ikony, které Mobile Speak čte vždy na konci při otevření nového okna. Kvůli tomu se může stát, že vám příkaz + Enter v této aplikaci nic nepřečte.
- Podpora smajlíků. Mnoho nových telefonů od Symbian 9.3 výše má zabudovanou podporu grafických smajlíků. Tyto smajlíky se nezobrazují jako standardní sekvence znaků např. ":-)", ale jen graficky, čili do teď je Mobile Speak nečetl. Nyní je čte, ale vyslovuje je jejich významem, ne kódem. Takže např. dostanete-li SMSku se smajlíkem ":-)", Mobile Speak ji přečte jako "úsměv" apod.
Smajlíky můžete psát buď zadáním příslušné sekvence znaků, nebo je vybrat z tabulky smajlíků, která se na nových telefonech nachází před tabulkou naposledy napsaných symbolů po stisku hvězdičky.
Podpora takto čtených smajlíků je i na dalších telefonech, nejen na těch, které je zobrazují graficky.
- Do konfigurace Mobile Speaku na kartu čtení přidána funkce "Číst smajlíky". Tato funkce zajišťuje, jestli Mobile Speak bude smajlíky číst nebo ne. Pozn. na starších přístrojích nebo firmwarech, kde se smajlíky zobrazovaly jako sekvence znaků je po nastavení funkce "Číst smajlíky" na vypnuto bude číst standardním způsobem, při jejím zapnutí bude číst jejich význam. Na nových telefonech či firmwarech, kde se smajlíky zobrazují graficky, je při nastavení funkce "Číst smajlíky" na vypnuto nebude číst vůbec.
- Přidána funkce "Indikovat smajlíky". Tato funkce vám, pokud je zapnuta, před každým smajlíkem oznámí, že se jedná o smajlík, prostě řekne např. "Smajlík úsměv".
Najdete ji v konfiguraci Mobile Speaku na kartě výřečnost.
- Dotykové telefony: Přidána podpora pro další 3 tlačítka, objevující se v některých aplikacích, např. v internetovém rádiu
V takovýchto aplikacích se nacházejí těsně nad výběrovými tlačítky v režimu na výšku a na pravé straně obrazovky v režimu na šířku.
Pro práci s těmito tlačítky se přepněte do režimu prohlížecího kurzoru. Při posouvání prstem po obrazovce vám Mobile Speak tato tlačítka oznámí. Pro aktivaci některého z nich na něj přejděte a pak dvakrát klepněte.
Tato tlačítka (pokud existují) budou také přečtena po příkazu příkaz + enter.
Pozn. Funkce těchto tlačítek bývají ve většině aplikací ve volbách pod levou výběrovou klávesou.
- 5th edition telefony: Přidána podpora tabulky symbolů v nejnovějších firmwarech.
- Telefony s QWERTY: Nyní je oznámen aktuální režim psaní v editačních polích, jestliže uživatel stiskne klávesu shift nebo funkce.
- E6: Nyní Mobile Speak oznamuje "Zmeškané záznamy" (následované jejich počtem).
- Na některých telefonech nyní Mobile Speak čte dalších pár položek na pohotovostní obrazovce.
- Popisovač grafiky: Nyní lze při psaní popisných textů k obrázkům používat i režim T9.
- Do funkce "Vibrace po prodlevě příkazů", na kartě "Obecné", přidána položka "podle nastavení profilu telefonu". Pokud je toto zvoleno, tak telefon po vypršení časové prodlevy příkazové klávesy nezavibruje, jestliže máte nastaven profil s vypnutými vibracemi.
- Webový prohlížeč: Vylepšena podpora pro webové zdroje (RSS apod.).
- Modifikována funkce "Nemluvit při vytáčení" tak, že Mobile Speak nemluví pouze při psaní nebo mazání čísel, ale při pohybu šipkami po vytočeném čísle, či po příkazu příkaz + křížek mluvit bude.

Opravené problémy


- Symbian^3: Opraven problém se čtením některých položek otevřených z pohotovostní obrazovky, např. katalog widgetů.
- Dotykové telefony: Mobile Speak nyní čte tabulku symbolů i tam, kde dříve ne, např. ve webovém prohlížeči.
- Dotykové telefony: Opraven problém, že na některých telefonech příkaz příkaz + hlasitost nahoru a dolů neměnil dotykové profily.
- Dotykové telefony: Opraven problém, že se správně neukládalo nastavení jazyka virtuální klávesnice.
- 5th edition telefony: Opraven problém se čtením nápovědy a obsahu E-Mailů v režimu na šířku.
- Telefony s QWERTY: Opraven problém, že Mobile Speak nečetl některé znaky v políčkách pro zadávání hesel např. při zakládání E-Mailového účtu.
- E6: Opraven problém se čtením těla SMS zpráv.
- Webový prohlížeč: Nyní čte počet stažených a zbývajících kilobytů při načítání stránky na telefonech, na kterých toto dříve nefungovalo.
- Mobile Speak nyní čte obrazovku pro zamykací kód na některých 9.3 (a pravděpodobně i 9.2) telefonech, na kterých ji dříve nečetl.
- Opraven problém, že po vypršení licence nešla spustit konfigurace Mobile Speak příkazem příkaz + pravá výběrová klávesa, ale jen z menu.
- Opraven problém, že po vypršení licence Mobile Speak neohlašoval "Prosím, aktivujte Mobile Speak".
- Odstraněna podpora pro Wayfinder.
- Aktualizován český hlas Eliška. Nová verze opravuje problém se čtením písmene "č" v internetovém prohlížeči.

Stažení a instalace


Mobile Speak v5.6 stahujte
zde
a hlas Eliška stahujte
zde
.
Při instalaci z verze v5.5 můžete novou nainstalovat
bez nutnosti software vypínat či odstraňovat.
Mobile Speak s vámi bude během všech kroků pro zahájení instalace mluvit. Pouze po
zvolení požadované paměti pro instalaci zahlásí:
"Nelze instalovat. Nejprve musí být ukončeny některé aplikace. Ukončit nyní?"
Zvolte "ano" klepnutím na levé tlačítko. Nyní začne samotný proces instalace, ve
kterém program mluvit nebude, ale vy již nemusíte nic dělat. Po chvíli (při instalaci
programu na paměťovou kartu to může trvat i 2 minuty) se ozve startovní znělka, instalace
se ukončí a program opět začne mluvit. Není třeba telefon restartovat.
Pozn. Pokud používáte starší verzi než v4.0, odeberte ji a všechny verze ostatních
Code Factory produktů, jestliže nějaké máte nainstalované a
pak teprve instalujte novou verzi v5.6.

Shrnutí


Díky funkci kopírování textu a podpoře internetového rádia a nových firmwarů považuji tuto verzi opět za revoluční krok kupředu.
Proto i vám doporučuji aktualizovat svou verzi Mobile Speaku na nejnovější v5.6 ještě dnes!

úterý 26. července 2011

TV Speak v1.5 - digitální televize přístupnou formou

Dnes vám představím nový program od firmy Code Factory, tentokrát pro počítače a první pro práci s digitální televizí pro zrakově postižené.
Jmenuje se TV Speak a slouží k pohodlnému sledování a ovládání digitální televize na počítači vybaveném TV kartou.
Otestován je s televizními kartami od AverMedia, např. AverMedia - AVerTV Volar Black HD, ale i s dalšími, jako např. Pinnacle - PCTV 200e.
Jediným požadavkem je, aby TV karta uměla komunikovat se softwarem třetích stran (BDA architektura).
Veškerý text, který digitální televize nabízí program čte pomocí hlasové syntézy od Acapely, či jiného Sapi hlasu, který je v počítači nainstalován.
Program je ve formě jednoduchých menu a podmenu, takže prakticky veškerá ovládání se provádějí kurzorovými šipkami.
Samozřejmě i zde existuje pár klávesových zkratek pro rychlý přístup k určitým funkcím.

Prostředí aplikace


Program se, jak již bylo řečeno, skládá z několika menu. Na první úrovni má uživatel rychlý přístup ke sledování digitální televize, přehrávači souborů (což mohou být nahrané pořady a další multimediální soubory jako písničky, videa atd), nastavení programu a informacím o aplikaci.
V nastavení se nachází opět několik menu.
V tom s názvem "Obecné" si lze vybrat různě kontrastní motiv obrazovky, velikost písma, jazyk programu a hlas, který s vámi bude v prostředí programu mluvit a jeho výšku, rychlost a výřečnost.
V menu "Ladění" si můžete naladit programy digitální televize, ale i rozhlasu, vysílajícího v multiplexech DVB-T, či jen aktualizovat již naladěné programy, kdyby se např. objevily další, které zatím naladěny nemáte.
V menu "Přesunout kanály" si můžete popřesouvat naladěné kanály na vámi vyhovující pozice. Stačí si jen stoupnout na kanál, který chcete přesunout, stisknout enter a šipkou se posunout na požadovanou pozici a opět stisknout enter. Tím se pozice kanálů, nacházejících se na těchto pozicích prohodí.
Posledním menu v nastavení je "Rodičovská kontrola", kde lze nastavit požadovaný věk a heslo pro přístup k určitým pořadům. Pokud je kontrola zapnuta, tak aplikace, bohužel přesně nevím jak, vyhodnotí, zda je konkrétní pořad vhodný pro osoby nastavené věkové hranice a pokud není, tak jej jednoduše televize nezačne přehrávat a požaduje zadání předem nastaveného hesla.
Např. pořad "Žhavé kočky" na Nově mi program nepustil, protože jsem nastavil věkovou hranici na deset let. :) Zato pořad "Sport ve světě" na ČT4 by desetiletý sledovat klidně mohl.

Klávesové zkratky


Při sledování televize jsou k dispozici následující klávesové zkratky:
Šipka nahoru: Následující kanál
Šipka dolů: Předchozí kanál
CTRL + Šipka nahoru: Zvýšení hlasitosti televize
CTRL + Šipka dolů: Snížení hlasitosti televize
Alt + Šipka nahoru: Zvýšení hlasitosti hlasové syntézy
Alt - Šipka dolů: Snížení hlasitosti hlasové syntézy
Alt + Šipka vpravo: Zvýšení rychlosti hlasu
Alt + Šipka vlevo: Snížení rychlosti hlasu
CTRL + M: Vypnutí/zapnutí zvuku televize
Alt + M: Vypnutí/zapnutí hlasové syntézy
L: Seznam aktivních kanálů.
K: Vybrat aktivní kanál.
F5: Zobrazit informace o právě probíhajícím programu.
F6: Zobrazit informace o následujícím programu.
A: Změnit jazyk zvuku aktuálního programu.
T: Otevřít teletext.
E: Otevřít programového průvodce.
V: Začít nahrávat zvolený program v režimu audio a video.
S: Začít nahrávat zvolený program v režimu audio.
D: Vypnout probíhající nahrávání.
G: Zobrazit seznam plánovaných nahrávání.
Mezerník: Otevřít menu pro začátečníky.
CTRL + X: Vypnout televizi a vrátit se do hlavního menu.
F3: Zopakovat poslední přečtenou frázi.
F4: Prohlédnout si naposledy přečtenou frázi.
F2: Zobrazit nápovědu programu
CTRL + T: Přečíst aktuální čas.

Licencování programu


Po nainstalování vám bude program fungovat třicet dní bez jakéhokoliv dotazu na aktivaci, čili si jej můžete pohodlně vyzkoušet.
Poté vám program oznámí, že zkušební verze vypršela a pro další používání si budete muset zakoupit plnou verzi.
Existují dvě cenové varianty programu. Dražší verze obsahuje licenci na až tři Acapela hlasy, které můžete s programem využívat.
Ta levnější spoléhá na to, že již máte v počítači některý Sapi hlas nainstalován.
Pro informace o cenách obou produktů, prosím, kontaktujte distributora programu v ČR, firmu Adaptech s.r.o.
Každá licence je vázána na jeden počítač, pro který je při zakoupení vygenerován licenční soubor na základě sériového čísla, které naleznete v menu "O programu".
Pokud si zakoupíte jednu licenci a budete chtít ještě jednu na druhý počítač, máte možnost tuto přídavnou licenci získat za zvýhodněnou cenu.

Stažení> aplikace


Minimální požadavky na počítač pro použití s aplikací TV Speak jsou:
1 GHz CPU s 512 MB RAM
Grafická karta kompatibilní s DirectX video akcelerací se 128MB VRAM
Operační systém Microsoft Windows 7, Vista či XP
DirectX kompatibilní MPEG2 decoder
Windows Media Player
Důležité: Pro běh programu ve Windows XP musíte mít nainstalován Microsoft .NET Framework 2.0.
Instalátor TV Speak 1.5 si můžete stáhnout zde
a hlasový balíček Acapela Eliška zde.

Shrnutí


TV Speak je opravdu povedený program, který vám velmi jednoduchou a příjemnou formou zpřístupní prakticky všechny důležité funkce digitální televize. Já jsem s jeho, zatím asi měsíčním, užíváním velmi spokojen a věřím, že budete i vy.
Proto neváhejte a vyzkoušejte si TV Speak ještě dnes!

sobota 2. července 2011

Mobile Speak v5.5 updated

Dnes vyšla opět aktualizovaná verze odečítače Mobile Speak firmy Code Factory, která je zdarma pro všechny uživatele verzí 4.x a 5.0.
Tato verze přináší několik skvělých, nových funkcí, pár nových klávesových zkratek a dotykových gest, podporu telefonů se Symbianem Anna a spoustu opravených problémů.

Novinky ve verzi v5.5


- Popisovač grafiky
Funkce, po které jsem dlouho toužil je konečně tu. Popisovač grafiky slouží k pojmenovávání neozvučených obrázků, symbolů a ikon v různých programech a prostředích telefonu.
Takto si lze např. pojmenovat statusy ve Skypu, informace o sítích v Průvodci WLAN, či informace o hovorech v Protokolu.
S popisovačem se pracuje velmi jednoduše.
Na požadovaném místě aktivujte prohlížecí kurzor (příkaz + 3) a šipkou nahoru či dolů zvolte obrázek, který si přejete popsat.
Stiskněte enter a objeví se okno s editačním políčkem pro zadání popisu.
Napište požadovaný popis a stiskněte znovu enter. Okno pro popis i prohlížecí kurzor se zavře a Mobile Speak vám již bude tento obrázek oznamovat dle vašeho popisu.
Pozn. Aby vám Mobile Speak oznamoval nepopsané obrázky, jděte do konfigurace Mobile Speaku a v aktivním profilu na kartě Výřečnost zaškrtněte:
"Oznamovat nepopsanou grafiku - zapnuto".
Ve výchozím nastavení je ve všech profilech tato funkce vypnutá.
Pokud ikonu či obrázek nelze popsat, např. je prázdný, Mobile Speak oznámí "Obrázek není platný".
Pozn. Popisky grafických ikon jsou uloženy v XML souboru c:/data/cf/graphics_labeler.xml.
Při instalaci Mobile Speaku v5.50 je automaticky tento soubor vytvořen s předdefinovanými popisky některých obrázků, např. pro aplikaci Kalendář.
Soubor se nesmaže ani po odinstalování Mobile Speaku, či jeho obnově do výchozího nastavení. Pokud byste chtěli obnovit popisky grafiky na výchozí hodnoty, stačí tento soubor smazat.
- Přidána možnost "Oznamovat grafické výběrové klávesy"
Tato funkce oznamuje takové výběrové klávesy, které obsahují pouze grafiku a žádný text. Lze zapnout v konfiguraci Mobile Speaku na kartě obecné. Ve výchozím nastavení je zapnuta v profilu začátečník a vypnuta v profilech pokročilý a odborník.
- Přidána funkce "Vibrační odezva"".
Když je aktivní, telefon krátce zavibruje vždy, když skončí časová prodleva příkazové klávesy. Funkci zapnete či vypnete v konfiguraci Mobile Speaku na kartě obecné.
Ve výchozím nastavení je tato funkce pro všechny profily zapnuta.
- Přidána funkce "hlasitost na sluchátka" (pouze pro 9.3, 5th a Symbian^3 telefony). Po připojení bluetooth nebo drátových sluchátek bude Mobile Speak automaticky používat hlasitost nastavenou zde (výchozí je 5 pro všechny profily).
Tato funkce se nastavuje v konfiguraci Mobile Speaku na kartě mluvení a samozřejmě když budete s připojenými sluchátky měnit hlasitost pomocí zkratek příkaz + šipka nahoru/dolů, měníte přesně tohle nastavení.
- Přidána "funkce "Odezva spořiče obrazovky".
Tato funkce vám umožňuje zvolit, co bude Mobile Speak ohlašovat při změně spořiče obrazovky a lze nastavit v konfiguraci Mobile Speaku na kartě výřečnost.
Při deaktivaci spořiče vám tak Mobile Speak může oznámit aktuální čas, stavové informace telefonu (stav baterie úroveň signálu apod), oboje a nebo nebude oznamovat nic.
Ve výchozím nastavení je pro profil začátečník nastaveno ohlašování času i stavových informací, v profilu pokročilý je nastaveno ohlašování pouze stavových informací a v profilu Odborník je ohlašování vypnuto.
- Přidána podpora pro Nápovědu (Uživatelskou příručku) na FP3 a dotykových telefonech, kde tato nebyla přístupná.
Při otevření nápovědy ji Mobile Speak začne automaticky číst bez nutnosti cokoliv mačkat. Můžete ji ale také pohodlně procházet pomocí stejných zkratek, jako jsou v novém E-Mailovém klientu (např. 2 pro skok na začátek, 8 pro skok na konec), nebo číst po slovech, větách, odstavcích s použitím zkratek Mobile Speaku v rozložení pro čtení.
- Přidána podpora pro aplikaci "Hledání", která je k dispozici na většině přístrojů se Symbianem 9.2 a vyšších.
Tato aplikace umožňuje rychle vyhledávat různý typ obsahu, stačí jen psát a tím filtrovat hledané výsledky.
K dispozici je hledání kontaktů, zpráv, E-Mailů, kalendáře, čísel z protokolu, poznámek, záložek, hudby, videí, obrázků, orientačních bodů, aplikací, textů nápovědy a dalších uživatelských souborů.
- 9.3 telefony: Přidána podpora pro novou verzi E-Mailového klienta v3.09.
- 9.3 telefony s novým E-Mailovým klientem: Mobile Speak nyní čte náhledy zpráv, pokud je toto nastaveno v konfiguraci klienta.
- Symbian^3: Přidána podpora pro připravovaný upgrade na Symbian Anna.
Všechny aplikace a funkce podporované v předchozích verzích Symbianu ^3 by měly zůstat, včetně nového webového prohlížeče a E-Mailového klienta.
Navíc Symbian^3 Anna nabízí pohodlnější prohlížení menu a dalších seznamů v režimu kláves a joysticku, protože zde již kurzor zůstává na místě, takže není pro potvrzení první položky po vstupu do podmenu potřeba pohyb šipkou navíc, jako v předchozích verzích Symbianu ^3.
- Symbian^3: Přidána podpora pro nové telefony E6 a X7 se Symbianem Anna.
Protože E6 neobsahuje výběrové klávesy, firma Code Factory přemapovala některé méně používané klávesy tak, že fungují jako levá a pravá výběrová a příkazová.
Při spuštěném Mobile Speaku, či Mobile Magnifieru, se klávesa Kalendář (vlevo od joysticku pod Menu) chová jako levá výběrová, klávesa Kontakty (vpravo od joysticku pod klávesou E-Mail) se chová jako pravá výběrová a klávesa E-Mail je standardně namapována jako příkazová.
To znamená, že uživatel má plný přístup k funkcím telefonu bez nutnosti sahání na dotykový displej, kromě pár gest v určitých aplikacích, např. ve webovém prohlížeči Symbianu Anna pro otevření adresního řádku, či menu s nabídkami.
Příkazová klávesa na X7 je nastavena na klávesu fotoaparátu. Protože X7 neobsahuje posuvný zámek displeje, pro jeho odemčení slouží buď dlouhý stisk zapínacího tlačítka, nebo stisk menu a následné gesto nahoru a do leva (pro klik na zámeček, který se objeví v dolní střední části obrazovky).

Webování s Annou


- Webový prohlížeč Symbianu Anna je kompletně přepracován a proto také vypadá a chová se trochu jinak, než starší verze.
Při otevření aplikace Web se automaticky zobrazí vaše zvolená domovská stránka (ta může být i prázdná), bohužel z mě neznámého důvodu zmizela možnost zobrazení záložek.
Pro vyvolání adresního řádku je třeba na dotykovém displeji udělat gesto doleva a nahoru. Poté se objeví políčko pro zadání adresy, kterou potvrdíte buď hardwarovým enterem (na E6), nebo gestem vpravo a nahoru (na X7).
Pro znovu načtení stránky použijte gesto do prava a nahoru.
Pro přechod zpět o stránku, nebo do historie slouží gesto do leva a dolů.
Pro vyvolání menu možností slouží gesto do prava a dolů. Objeví se nabídka, ze které můžete procházet záložky, historii, přejít na domovskou stránku nebo do nastavení aplikace.
Po načtení nějaké stránky je její prohlížení s Mobile Speakem stejné jako ve starších verzích. Klávesové zkratky pro pohyb po různých objektech fungují také stejně a to i na numerické části E6ky.

Nové zkratky a gesta


V této verzi Mobile Speaku bylo přidáno pár nových zkratek s dlouhými stisky kláves pro rychlý přístup k ještě více funkcím:
- Příkaz + dlouhá 3 v základním rozložení - Přepínání ohlašování nepopsané grafiky
- Příkaz + dlouhá 3 v rozložení pro čtení - hláskovat poslední položku
- Příkaz + dlouhá 7 v základním rozložení - Přepínání zpracování čísel
- Příkaz + dlouhá 8 v základním rozložení - Přepínání fonetického hláskování
- Příkaz + dlouhá 9 v základním rozložení - Přepínání oznamování velkých písmen
- Příkaz + dlouhý křížek v základním rozložení - Přepínání šetření baterie
- Příkaz + dlouhá hvězdička v základním rozložení - Přepínání odezvy skrytého editačního režimu
- Příkaz + dlouhé céčko ve všech rozloženích - přepínání prodlevy příkazové klávesy
- Klávesa 1 ve webovém prohlížeči - pohyb po znacích, slovech, či větách
I pro dotykové telefony byla přidána dalšíNová a přepracovaná gesta pro klikání do různých částí obrazovky:
- Posun prstu do leva a nahoru - Klik do levé horní části obrazovky
- Posun prstu do prava a nahoru - Klik do pravé horní části obrazovky
- Posun prstu do leva a dolů - Klik do levé dolní části obrazovky
- Posun prstu do prava a dolů - Klik do pravé dolní části obrazovky
- Posun prstu nahoru a doleva - Klik do dolní střední části obrazovky
- Posun prstu nahoru a do prava - Simulace klávesy enter v případech, ve kterých nefunguje standardní joystick enter.

Další změny


- Symbian^3: Podržení joysticku a klávesy mazat v režimech kláves a joysticku nyní vyvolá opakované stisky držené klávesy pro rychlý pohyb v seznamech.
- Dotykové telefony: Vylepšena stabilita dotykového prohlížecího kurzoru.
- Dotykové telefony: V režimu dotykového prohlížecího kurzoru Mobile Speak čte posuvníky.
- Při psaní SMS vám zkratka pro zjištění stavu telefonu (příkaz + levá výběrová klávesa) nejprve oznámí počet zbývajících znaků do konce jedné zprávy.
- Příkaz + levá výběrová klávesa nyní také oznamuje počet nepřečtených přijatých zpráv, počet zpráv k odeslání, počet nepřijatých hovorů, užití GPS, připojenou náhlavní soupravu a nový E-Mail.
- Funkce "klávesové zkratky při vypnutém mluvení" nyní funguje správně a obsahuje novou možnost číst "pouze čas a stavové informace". V tomto režimu bude příkaz + levá výběrová nebo stisk joysticku číst info dle nastavení funkce "odezva spořiče" a příkaz + 1 bude číst čas. Ostatní zkratky fungovat nebudou.
- Modifikována funkce "Hláskovat poslední položku" tak, že po jejím provedení se ihned ukončí prodleva příkazové klávesy.
- Odstraněna položka "Zvukový profil", není již potřeba a byla nahrazena již zmiňovanou položkou "Hlasitost na sluchátka".
- Mobile Magnifier: Při ukončení Mobile Magnifieru a vypnutém mluvení Mobile Speaku se nyní ukončí obě aplikace.
- Mobile Magnifier: V některých aplikacích, např. v Kalendáři nebo E-Mailovém klientu se zvětšovač po každém stisku klávesy nevrátí do výchozí pozice.

Opravené problémy


- Symbian^3: Opraven problém, že nefungovaly zkratky s dlouhými stisky kláves.
- 9.3 a dotykové telefony s novým E-Mailovým klientem: Opraven problém, že Mobile Speak nečetl některé velmi dlouhé adresy, nebo předměty zpráv.
- C5, 6700 Slide a některé další 9.3 telefony: Opraven problém, že Mobile Speak nečetl telefonní čísla v kontaktech.
- 9.1 telefony: Opraven problém, že se některé aplikace při spuštěném Mobile Speaku samy zavřely.
- Webový prohlížeč: Opraven problém, že se po stisku enteru neotevíraly některé obrázkové odkazy.
- Opraven problém, že režim nápovědy občas mylně ohlašoval "nepoužívaný příkaz" u správných příkazů.
- Opraven problém, že se na některých přístrojích občas sama zavřela aplikace Kalendář.
- Opraven problém na C5-03, kde bylo potřeba po stisku zámku telefonu ještě klepnout na obrazovku. Toto již není potřeba a C5-03 je nyní oficiálně podporována.
- Opraven problém, že se po instalaci nové verze přes stávající zapnul Bluetooth, ikdyž předtím nebyl. Toto se může stát při instalaci ze starší verze na v5.5, ale z této na vyšší se to již stávat nebude.
- Opraven problém, že příkazová klávesa na některých telefonech nefungovala správně.
- Opraven problém se stabilitou při upgradování nebo instalování nové verze na některých telefonech. Instalace novější verze než je v5.5 by měla proběhnout v pořádku. Problém by se mohl naposledy projevit při upgradování na tuto verzi v5.5, proto bude možné, že budete muset telefon po instalaci restartovat, nebo Mobile Speak před upgradem vypnout.
- Opraven problém, že na některých telefonech správně nefungovala možnost nastavení hlasu na "Žádný".
- Přidány nové HQ hlasy od Acapely a to španělská Ines a Italská Fabiana. Updatovány byly také všechny ostatní Acapela HQ hlasy a standardní česká Sabrine, francouzská Caroline a španělský Javier
- Hry: Balík her byl aktualizován na verzi v5.0 a hry nyní fungují i na Symbianu^3 (na dotykových telefonech doporučujeme používat režim kláves).

Známé problémy


Jediný zásadní problém v této verzi je, že na telefonech e52, C5, 6700, 5230, 5530, 5800, X6 a některých dalších s nejnovějším firmwarem nemluví webový prohlížeč, E-Mailový klient, nápověda a aktivní pohotovostní režim. Proto doporučujeme zatím neaktualizovat firmware těchto telefonů.

Stažení a instalace


Mobile Speak v5.5 stahujte zde
a pokud si přejete aktualizovat i Elišku, není to však nutné, stahujte ji zde.
Při instalaci z verze v5.0 můžete novou nainstalovat
bez nutnosti software vypínat či odstraňovat.
Mobile Speak s vámi bude během všech kroků pro zahájení instalace mluvit. Pouze po
zvolení požadované paměti pro instalaci zahlásí:
"Nelze instalovat. Nejprve musí být ukončeny některé aplikace. Ukončit nyní?"
Zvolte "ano" klepnutím na levé tlačítko. Nyní začne samotný proces instalace, ve
kterém program mluvit nebude, ale vy již nemusíte nic dělat. Po chvíli (při instalaci
programu na paměťovou kartu to může trvat i 2 minuty) se ozve startovní znělka, instalace
se ukončí a program opět začne mluvit. Není třeba telefon restartovat.
Pozn. Pokud používáte starší verzi než v4.0, odeberte ji a všechny verze ostatních
Code Factory produktů, jestliže nějaké máte nainstalované a
pak teprve instalujte novou verzi v5.5.

Shrnutí


Tato verze opět přináší zásadní vylepšení a mnoho opravdu zajímavích funkcí včele s popisovačem grafiky a podporou nejnovějších telefonů se Symbianem Anna.
Proto neváhejte a upgradujte na verzi Mobile Speaku v5.5, stojí to za to!!!