čtvrtek 19. července 2012

Mobile Speak v5.8 updated

Dnes vyšla aktualizovaná verze odečítače Mobile Speak španělské firmy Code Factory, která je zdarma pro všechny uživatele verzí 4.x a 5.x.
Hlavní inovací je podpora telefonů s nejnovější verzí systému Symbian s označením Belle FP1 či možnost snadné aktualizace Mobile Speaku přímo z jeho Konfigurace. Nových funkcí a vylepšení se však dočkaly i starší přístroje a aplikace.

Seznam změn a vylepšení ve verzi v5.8

Podpora systému Symbian Belle Feature Pack 1 (FP1). Tento firmware je aktuálně k dispozici na telefonech Nokia 603, 700, 701 a 808 PureView.
Změny jsou následující:
Podpora webového prohlížeče.
Podpora emailu.
Podpora menu v FP1.
Pozn. Pokud obsahuje menu v Belle FP1 submenu, nelze jej rozbalit šipkou doprava, jako na starších systémech, ale pouze enterem.
Podpora nových widgetů na pohotovostní obrazovce umožňujících rychlé přepínání různých funkcí telefonu, jako Wi-fi, Bluetooth, 3G, mobilních dat, Offline režimu, tichého profilu či skvělou novou funkci "Sledování mobilních dat", která umožňuje pohodlné sledování počtu přenesených dat a možnosti nastavení limitu přenesených megabytů za určité časové období.
Pozn. Widget pro vypínání a zapínání Wi-Fi se skládá ze dvou částí.Levá část slouží k vypnutí a zapnutí wi-fi a pravá zobrazuje počet aktuálně zachycených sítí. Pokud je wi-fi vypnuta, Mobile Speak v pravé části widgetu mlčí).
Podpora seznamu běžících aplikací.
Belle: Vylepšena podpora vestavěného kalkulátoru.
Symbian^3: Podpora některých dříve nepřístupných nastavení (např. rozšířené nastavení fotoaparátu na Symbianu^3).
Symbian^3: Automaticky se deaktivuje "half keyboard" (neozvučená pseudoqwerty klávesnice), která se může objevit při psaní SMS či emailu.
Symbian^3: Obrazovka pro přihlášení či registraci do účtu Nokia, která se zobrazuje po startu nového telefonu je nyní přístupná.
Dotykové telefony: Vylepšena podpora některých seznamů např. seznam typů zobrazení kalendáře na Symbianu Anna, který byl přístupný pouze v režimu prohlížecího kurzoru. Nyní funguje i v režimu kláves a joysticku.

Novinky v konfiguraci Mobile Speaku

Do konfigurace Mobile Speaku přidána funkce "Stahování produktů" umožňující pohodlnou aktualizaci softwaru a jednoduché stahování hlasů a dalších Code Factory produktů. Tato funkce se skládá ze tří položek:
Vyhledat aktualizace: Při použití této funkce se Mobile Speak připojí na server Code Factory a zjistí, zda je k dispozici nová verze, či používáte aktuální. Pokud je k dispozici novější verze, nabídne její pohodlné stažení a instalaci..
Stahování hlasů: Otevře přístupnou stránku, ze které si můžete stáhnout a nainstalovat libovolný hlas včetně hlasů Nokia HQ.
Další produkty ke stažení: Otevře přístupnou webovou stránku, ze které si můžete stáhnout další produkty společnosti Code Factory jako Rozpoznání barev, Mobile Daisy Player nebo hry plus některé přístupné aplikace třetích stran jako IM+, Emoze nebo TweetS60.
Vylepšena podpora informací o aktuálním typu připojení k síti (GPRS, Edge, 3G, HSPA) po zadání příkazu Příkaz + levá výběrová klávesa.
Jestliže je aktivní připojení k internetu přes mobilní síť, Mobile Speak oznámí jeho typ a slovo "aktivní" (GPRS aktivní, Edge aktivní, 3G aktivní či HSPA aktivní).
Jestliže připojení není aktivní, ale uživatel je připojen k síti pokryté nějakou datovou technologií, Mobile Speak oznámí "GPRS k dispozici", jestliže je připojen k síti GSM, či "3G k dispozici", jestliže je připojen k síti 3G.
Funkce "Rozšířený popis baterie a signálu", v konfiguraci Mobile Speaku na kartě Výřečnost, byla přejmenována na "Rozšířené stavové informace", protože nyní zohledňuje více funkcí než jen baterii a signál.
Příkaz + levá výběrová klávesa: Jestliže je funkce "Rozšířené stavové informace" nastavena na "Vypnuto", nebude po zadání tohoto příkazu oznamován typ rozložení, vložená paměťová karta a zámek klávesnice (pokud je zamčena), čímž se stavové informace zkrátí na nutné minimum.
Budík: Upraveno oznamování buzení při vyvolání příkazu Příkaz + levá výběrová klávesa. Pokud je funkce "Rozšířené stavové informace" nastavena na "Zapnuto", Mobile Speak bude ohlašovat všechny nastavené budíky a jejichčasy. Pokud je nastavena na "Vypnuto", oznámí jen počet nastavených budíků.
Dotykové telefony: Do konfigurace Mobile Speaku na kartu "Obecné" byla přidána funkce "Manuálně vysílat DTMF tóny během hovoru". Tato funkce se hodí uživatelům telefonů jako E6, u kterých byl problém s vysíláním DTMF tónů pomocí hardwarové qwerty klávesnice během hovoru, např. pro přístup do hlasové schránky. Pozn. Tato funkce je důležitá pouze pro telefony, na kterých toto dříve s Mobile Speakem nefungovalo. Pro ostatní přístroje doporučujeme nechat tuto funkci vypnutou.
Příkazová klávesa: Pokud máte jako příkazovou klávesu zvoleno tlačítko fotoaparátu a vstoupíte do aplikace Fotoaparát, příkazová klávesa se změní na tlačítko menu. Po opuštění aplikace se příkazová klávesa opět změní na tlačítko fotoaparátu.
Příkaz + dlouhé "Céčko": Modifikován příkaz + podržení mazací klávesy tak, že místo přepínání časové prodlevy příkazové klávesy aktivuje její dvouminutový režim, takže můžete používat příkazy v rámci jedné příkazové skupiny bez nutnosti opětovného stisku příkazové klávesy. Toto se hodí např. v aplikaci IM+ nebo Skype pro čtení dlouhých zpráv. Pro deaktivaci tohoto režimu buďto opět stiskněte příkaz + dlouhé podržení mazací klávesy, nebo vyvolejte příkaz z jiné příkazové skupiny. Např. pokud ve dvouminutovém režimu používáte příkazy pro čtení textu (příkaz + šipky nahoru a dolů), stiskem číslice 1 pro přečtení data a času se dvouminutový režim deaktivuje.
Příkaz + * nyní čte posledních 10 vyslovených frází místo pěti.
Příkaz + 8 pro fonetické hláskování nyní hláskuje i fráze přečtené pomocí příkazu příkaz + *.
Upraveno nastavení funkce oznamování velkých písmen. Místo možnosti zapnuto/vypnuto jsou zde nyní 4 volby ("znaky", "slova", "znaky i slova") a "žádná".
Volby "znaky" a "žádná" fungují jako dřívější zapnuto/vypnuto.
Při aktivní volbě "Slova" Mobile Speak řekne slovo "Velké" před celým slovem napsaným velkými písmeny a volba "znaky a slova" řekne slovo "velké" před oním slovem i před každým znakem napsaným velkým písmenem.
Zpracování čísel: Funkce Zpracování čísel po dvojicích a trojicích byla změněna tak, že nyní probíhá zpracování odzadu. To znamená, že jestliže máte tuto funkci nastavenu na čtení po dvojicích nebo trojicích, bude číslo 12345 přečteno jako 12 345 a ne 123 45.
Do seznamu aplikací, které jdou přiřadit ke specifickému Mobile Speak profilu byly přidány 4 nové aplikace pro ještě pohodlnější práci. Jedná se o aplikace Telefon (vytáčecí obrazovka), Pohotovostní obrazovka, Editor zpráv (okno pro vytváření zpráv) a Zpráva SMS (okno pro čtení zpráv).
Webový prohlížeč: Textová oblast je nyní zařazena do pohybu po formulářích.
Mobile Speak nyní čte titulek dialogových oken jako např. okna, které se objeví při instalaci aplikace nebo oznamuje jméno kontaktu při dotazu, na jaké číslo odeslat SMS, jestliže je u kontaktu uloženo čísel víc.
Při prvním spuštění Mobile Speaku je deaktivováno automatické otáčení obrazovky.

Podpora aplikací

Vylepšena podpora pro nejnovější verzi programu IM+ v9.01.
Seznam kontaktů je již ozvučen, ale při jeho listování není oznamován status aktuálního kontaktu. Ten však lze zjistit po stisku pravé výběrové klávesy a zvolení funkce "Show contact info".
Na Symbianu^3 je pro čtení zpráv nutné aktivovat prohlížecí kurzor. V této aplikaci je možné psát do editačního pole i když je prohlížecí kurzor aktivní. Pokud však aktuálně nestojíte v editačním poli, nemůžete napsanou zprávu odeslat enterem, ale pouze přes "Volby" "Send".
Přidána podpora aplikace Whatsapp.
Tato aplikace slouží k textové komunikaci (něco mezi IM a SMS), ale přes internet.
Aktuálně přístupné jsou následující funkce aplikace:
Uvítací obrazovka, na které nastavujete svou zemi a telefonní číslo a následující obrazovka, na které nastavujete vaše zobrazované jméno.
Dále seznamy chatů, seznamy oblíbených, seznamy kontaktů a aktuální status.
Po otevření okna chatu stojí kurzor na editačním poli pro psaní nové zprávy.
Pro čtení zpráv použijte šipky nahoru a dolů. Zprávy budou jedna po druhé přečteny včetně času odeslání.
Při čtení zprávy odeslané v jiný den bude přečteno i datum.
Pozn. Začít psát můžete kdykoliv, ikdyž zrovna nestojíte v editačním poli. Podporován je i skupinový chat.
Všechna nastavení aplikace jsou taktéž přístupná.
Volba "O aplikaci" je přístupná až na informace o přenesených datech.
Pozn. Aplikace je velmi dobře integrována v systému, když ji máte na pozadí a někdo vám napíše, zpráva bude oznámena stejným zvukem jako příchozí SMS (lze změnit v nastavení) a po jejím otevření bude stejně jako SMS přečtena a vy můžete rovnou odpovídat.
Aplikace není datově náročná, ale protože stále běží na pozadí a není možné ji standardním způsobem ukončit (já ji ukončuji "killnutím" úlohy "Whatsapp" v aplikaci Y-Tasks), může dost vybíjet baterii.
Přidána podpora telefonu Nokia C5-04.
Přidána podpora telefonu Nokia 808 PureView, aktuálně nejlepšího fotomobilu a taktéž nejnovějšího Symbianového telefonu běžícího na Belle FP1.
Pozn. Ikdyž je aplikace Fotoaparát na Nokii 808 grafická a většina funkcí v ní zatím není ozvučena, tak fotografování, natáčení videa a přepínání mezi režimem fotoaparátu a videa pomocí gesta nahoru a doprava funguje.
Braill: Přidána podpora braillského řádku Freedom Scientific Focus 14 Blue.
Braill: Přidána podpora braillského řádku Seika Notetaker.
Braill: Přidána podpora braillských řádků Harpo BraillePen 12 a BraillePen Slim.
Braill: Přidána podpora braillských řádků Humanware Brailliant BI 32, 40 a 80.
Braill: Změněn název současného braillského řádku Humanware Brailliant na Baum Brailliant.
Galop TTS: Hlas Galop byl aktualizován na verzi 22K, která obsahuje i 3 nové slovenské hlasy Juro, Ivka a Janko.
Acapela: Přidáno 6 nových Acapela HQ hlasů: Americký Saul, Holandský Daan, holandská Jasmijn, německý Andreas, Norský Bente a švédský Emil.
Přidána podpora srbštiny, ukrainštiny, vietnamštiny, mandarinské čínštiny, indonézštiny, malaištiny, bengálštiny, filipínského jazyka tagalog a jazyka urdu, kterým se hovoří např. v Pákistánu nebo Indii.

Opravené problémy

Belle: Opraven problém, že se občas sama zavřela aplikace pro psaní nové SMS.
Belle: Opraven problém se čtením emailů na některých telefonech.
Belle: Opraven problém, že Mobile Speak přehrával uvítací zvuk po startu ikdyž byla tato volba v konfiguraci vypnuta.
Pohotovostní obrazovka v Belle: Opraven problém se špatným číslováním zobrazených aplikací (např. místo 2 z 8 Mobile Speak oznamoval 2 z 4)
Pohotovostní obrazovka v Belle: Opraven problém, že některé aplikace a widgety nebyly občas oznamovány.
Pohotovostní obrazovka na E6 s Belle: Většina widgetů je nyní přístupná pomocí hardwarových kurzorových kláves a enteru.
Pozn. Některé widgety mohou být duplikovány, takže pro přechod na jiný widget je třeba stisknout klávesu opakovaně.
Dotykové telefony: V režimu klávesnice se nyní korektně mění rozložení gest i kláves s číslicemi při změně orientace obrazovky. Toto se hodí např. uživatelům telefonu E7 při otevření hardwarové klávesnice.
Dotykové telefony: Opraven problém v režimu na šířku, že Mobile Speak nedetekoval některá gesta na pravé straně obrazovky.
Dotykové telefony: Opraven problém se psaním SMS na některých přístrojích s novým firmwarem (např. E6), že se při psaní stále četl počet zbývajících znaků.
T9: Opraven problémse psaním v režimu T9. Nyní je po stisku klávesy "*" korektně přečteno pouze zvolené slovo, v předchozích verzích Mobile Speaku byl občas přečten celý text.
Webový prohlížeč: Opraven problém, že na mnoha telefonech nešlo psát do editačních oblastí.
Webový prohlížeč: Opraven problém, že na mnoha telefonech nešlo otevírat rozbalovací seznamy.
Webový prohlížeč: Opraven problém, že na některých telefonech, většinou 3rd Edition Mobile Speak nečetl při zobrazení stránky přes celou obrazovku.
Webový prohlížeč na Belle: Opraven problém, že během zapisování adresy webové stránky Mobile Speak četl celou adresu při každém zapsaném znaku.
Webový prohlížeč na Symbianu^3: Opraven problém, že adresní řádek zobrazený v horní části obrazovky nebylo občas možné zobrazit či skrýt.
Opraven problém na některých přístrojích, že po prvotní instalaci Mobile Speaku nešlo vstoupit do konfigurace dokud nebyl Mobile Speak vypnut a zapnut.
Opraven problém, že některé telefony občas reagovaly velmi pomalu v editačních polích, např. při odpovídání na velmi dlouhý email..
Příkazová klávesa: Opraven problém, že přídavná
příkazová klávesa nebyla občas správně přiřazena.
Braill: Aktualizovány příkazy pro braillské řádky Humanware Brailliant.
Braill: Aktualizován popis braillského řádku Focus 14 Blue.
Braillské řádky HIMS: Opraven problém s posíláním znaku "b".

Stažení a instalace

Mobile Speak v5.8 stahujte zde. Hlas Eliška se v této verzi nezměnil, proto jej není třeba aktualizovat, stáhnout si jej však můžete zde.
Při instalaci z verze v5.7 můžete novou nainstalovat bez nutnosti software vypínat či odstraňovat. Mobile Speak s vámi bude během všech kroků pro zahájení instalace mluvit. Pouze po zvolení požadované paměti pro instalaci zahlásí: "Nelze instalovat. Nejprve musí být ukončeny některé aplikace. Ukončit nyní?" Zvolte "ano" klepnutím na levé tlačítko. Nyní začne samotný proces instalace, ve kterém program mluvit nebude, ale vy již nemusíte nic dělat. Po chvíli (při instalaci programu na paměťovou kartu to může trvat i 2 minuty) se ozve startovní znělka, instalace se ukončí a program opět začne mluvit. Není třeba telefon restartovat.
Pozn. Pokud používáte starší verzi než v4.0, odeberte ji a všechny verze ostatních Code Factory produktů, jestliže nějaké máte nainstalované a pak teprve instalujte novou verzi v5.8.

Shrnutí

Nezbívá mi, než se zde znovu opakovat a firmu Code Factory pochválit. Mobile Speak v5.8 je opět kvalitní verzí, která přináší nové funkce a vylepšuje ty staré. Takže neváhejte a aktualizujte na Mobile Speak v5.8 již dnes!!!

Žádné komentáře: