sobota 2. července 2011

Mobile Speak v5.5 updated

Dnes vyšla opět aktualizovaná verze odečítače Mobile Speak firmy Code Factory, která je zdarma pro všechny uživatele verzí 4.x a 5.0.
Tato verze přináší několik skvělých, nových funkcí, pár nových klávesových zkratek a dotykových gest, podporu telefonů se Symbianem Anna a spoustu opravených problémů.

Novinky ve verzi v5.5


- Popisovač grafiky
Funkce, po které jsem dlouho toužil je konečně tu. Popisovač grafiky slouží k pojmenovávání neozvučených obrázků, symbolů a ikon v různých programech a prostředích telefonu.
Takto si lze např. pojmenovat statusy ve Skypu, informace o sítích v Průvodci WLAN, či informace o hovorech v Protokolu.
S popisovačem se pracuje velmi jednoduše.
Na požadovaném místě aktivujte prohlížecí kurzor (příkaz + 3) a šipkou nahoru či dolů zvolte obrázek, který si přejete popsat.
Stiskněte enter a objeví se okno s editačním políčkem pro zadání popisu.
Napište požadovaný popis a stiskněte znovu enter. Okno pro popis i prohlížecí kurzor se zavře a Mobile Speak vám již bude tento obrázek oznamovat dle vašeho popisu.
Pozn. Aby vám Mobile Speak oznamoval nepopsané obrázky, jděte do konfigurace Mobile Speaku a v aktivním profilu na kartě Výřečnost zaškrtněte:
"Oznamovat nepopsanou grafiku - zapnuto".
Ve výchozím nastavení je ve všech profilech tato funkce vypnutá.
Pokud ikonu či obrázek nelze popsat, např. je prázdný, Mobile Speak oznámí "Obrázek není platný".
Pozn. Popisky grafických ikon jsou uloženy v XML souboru c:/data/cf/graphics_labeler.xml.
Při instalaci Mobile Speaku v5.50 je automaticky tento soubor vytvořen s předdefinovanými popisky některých obrázků, např. pro aplikaci Kalendář.
Soubor se nesmaže ani po odinstalování Mobile Speaku, či jeho obnově do výchozího nastavení. Pokud byste chtěli obnovit popisky grafiky na výchozí hodnoty, stačí tento soubor smazat.
- Přidána možnost "Oznamovat grafické výběrové klávesy"
Tato funkce oznamuje takové výběrové klávesy, které obsahují pouze grafiku a žádný text. Lze zapnout v konfiguraci Mobile Speaku na kartě obecné. Ve výchozím nastavení je zapnuta v profilu začátečník a vypnuta v profilech pokročilý a odborník.
- Přidána funkce "Vibrační odezva"".
Když je aktivní, telefon krátce zavibruje vždy, když skončí časová prodleva příkazové klávesy. Funkci zapnete či vypnete v konfiguraci Mobile Speaku na kartě obecné.
Ve výchozím nastavení je tato funkce pro všechny profily zapnuta.
- Přidána funkce "hlasitost na sluchátka" (pouze pro 9.3, 5th a Symbian^3 telefony). Po připojení bluetooth nebo drátových sluchátek bude Mobile Speak automaticky používat hlasitost nastavenou zde (výchozí je 5 pro všechny profily).
Tato funkce se nastavuje v konfiguraci Mobile Speaku na kartě mluvení a samozřejmě když budete s připojenými sluchátky měnit hlasitost pomocí zkratek příkaz + šipka nahoru/dolů, měníte přesně tohle nastavení.
- Přidána "funkce "Odezva spořiče obrazovky".
Tato funkce vám umožňuje zvolit, co bude Mobile Speak ohlašovat při změně spořiče obrazovky a lze nastavit v konfiguraci Mobile Speaku na kartě výřečnost.
Při deaktivaci spořiče vám tak Mobile Speak může oznámit aktuální čas, stavové informace telefonu (stav baterie úroveň signálu apod), oboje a nebo nebude oznamovat nic.
Ve výchozím nastavení je pro profil začátečník nastaveno ohlašování času i stavových informací, v profilu pokročilý je nastaveno ohlašování pouze stavových informací a v profilu Odborník je ohlašování vypnuto.
- Přidána podpora pro Nápovědu (Uživatelskou příručku) na FP3 a dotykových telefonech, kde tato nebyla přístupná.
Při otevření nápovědy ji Mobile Speak začne automaticky číst bez nutnosti cokoliv mačkat. Můžete ji ale také pohodlně procházet pomocí stejných zkratek, jako jsou v novém E-Mailovém klientu (např. 2 pro skok na začátek, 8 pro skok na konec), nebo číst po slovech, větách, odstavcích s použitím zkratek Mobile Speaku v rozložení pro čtení.
- Přidána podpora pro aplikaci "Hledání", která je k dispozici na většině přístrojů se Symbianem 9.2 a vyšších.
Tato aplikace umožňuje rychle vyhledávat různý typ obsahu, stačí jen psát a tím filtrovat hledané výsledky.
K dispozici je hledání kontaktů, zpráv, E-Mailů, kalendáře, čísel z protokolu, poznámek, záložek, hudby, videí, obrázků, orientačních bodů, aplikací, textů nápovědy a dalších uživatelských souborů.
- 9.3 telefony: Přidána podpora pro novou verzi E-Mailového klienta v3.09.
- 9.3 telefony s novým E-Mailovým klientem: Mobile Speak nyní čte náhledy zpráv, pokud je toto nastaveno v konfiguraci klienta.
- Symbian^3: Přidána podpora pro připravovaný upgrade na Symbian Anna.
Všechny aplikace a funkce podporované v předchozích verzích Symbianu ^3 by měly zůstat, včetně nového webového prohlížeče a E-Mailového klienta.
Navíc Symbian^3 Anna nabízí pohodlnější prohlížení menu a dalších seznamů v režimu kláves a joysticku, protože zde již kurzor zůstává na místě, takže není pro potvrzení první položky po vstupu do podmenu potřeba pohyb šipkou navíc, jako v předchozích verzích Symbianu ^3.
- Symbian^3: Přidána podpora pro nové telefony E6 a X7 se Symbianem Anna.
Protože E6 neobsahuje výběrové klávesy, firma Code Factory přemapovala některé méně používané klávesy tak, že fungují jako levá a pravá výběrová a příkazová.
Při spuštěném Mobile Speaku, či Mobile Magnifieru, se klávesa Kalendář (vlevo od joysticku pod Menu) chová jako levá výběrová, klávesa Kontakty (vpravo od joysticku pod klávesou E-Mail) se chová jako pravá výběrová a klávesa E-Mail je standardně namapována jako příkazová.
To znamená, že uživatel má plný přístup k funkcím telefonu bez nutnosti sahání na dotykový displej, kromě pár gest v určitých aplikacích, např. ve webovém prohlížeči Symbianu Anna pro otevření adresního řádku, či menu s nabídkami.
Příkazová klávesa na X7 je nastavena na klávesu fotoaparátu. Protože X7 neobsahuje posuvný zámek displeje, pro jeho odemčení slouží buď dlouhý stisk zapínacího tlačítka, nebo stisk menu a následné gesto nahoru a do leva (pro klik na zámeček, který se objeví v dolní střední části obrazovky).

Webování s Annou


- Webový prohlížeč Symbianu Anna je kompletně přepracován a proto také vypadá a chová se trochu jinak, než starší verze.
Při otevření aplikace Web se automaticky zobrazí vaše zvolená domovská stránka (ta může být i prázdná), bohužel z mě neznámého důvodu zmizela možnost zobrazení záložek.
Pro vyvolání adresního řádku je třeba na dotykovém displeji udělat gesto doleva a nahoru. Poté se objeví políčko pro zadání adresy, kterou potvrdíte buď hardwarovým enterem (na E6), nebo gestem vpravo a nahoru (na X7).
Pro znovu načtení stránky použijte gesto do prava a nahoru.
Pro přechod zpět o stránku, nebo do historie slouží gesto do leva a dolů.
Pro vyvolání menu možností slouží gesto do prava a dolů. Objeví se nabídka, ze které můžete procházet záložky, historii, přejít na domovskou stránku nebo do nastavení aplikace.
Po načtení nějaké stránky je její prohlížení s Mobile Speakem stejné jako ve starších verzích. Klávesové zkratky pro pohyb po různých objektech fungují také stejně a to i na numerické části E6ky.

Nové zkratky a gesta


V této verzi Mobile Speaku bylo přidáno pár nových zkratek s dlouhými stisky kláves pro rychlý přístup k ještě více funkcím:
- Příkaz + dlouhá 3 v základním rozložení - Přepínání ohlašování nepopsané grafiky
- Příkaz + dlouhá 3 v rozložení pro čtení - hláskovat poslední položku
- Příkaz + dlouhá 7 v základním rozložení - Přepínání zpracování čísel
- Příkaz + dlouhá 8 v základním rozložení - Přepínání fonetického hláskování
- Příkaz + dlouhá 9 v základním rozložení - Přepínání oznamování velkých písmen
- Příkaz + dlouhý křížek v základním rozložení - Přepínání šetření baterie
- Příkaz + dlouhá hvězdička v základním rozložení - Přepínání odezvy skrytého editačního režimu
- Příkaz + dlouhé céčko ve všech rozloženích - přepínání prodlevy příkazové klávesy
- Klávesa 1 ve webovém prohlížeči - pohyb po znacích, slovech, či větách
I pro dotykové telefony byla přidána dalšíNová a přepracovaná gesta pro klikání do různých částí obrazovky:
- Posun prstu do leva a nahoru - Klik do levé horní části obrazovky
- Posun prstu do prava a nahoru - Klik do pravé horní části obrazovky
- Posun prstu do leva a dolů - Klik do levé dolní části obrazovky
- Posun prstu do prava a dolů - Klik do pravé dolní části obrazovky
- Posun prstu nahoru a doleva - Klik do dolní střední části obrazovky
- Posun prstu nahoru a do prava - Simulace klávesy enter v případech, ve kterých nefunguje standardní joystick enter.

Další změny


- Symbian^3: Podržení joysticku a klávesy mazat v režimech kláves a joysticku nyní vyvolá opakované stisky držené klávesy pro rychlý pohyb v seznamech.
- Dotykové telefony: Vylepšena stabilita dotykového prohlížecího kurzoru.
- Dotykové telefony: V režimu dotykového prohlížecího kurzoru Mobile Speak čte posuvníky.
- Při psaní SMS vám zkratka pro zjištění stavu telefonu (příkaz + levá výběrová klávesa) nejprve oznámí počet zbývajících znaků do konce jedné zprávy.
- Příkaz + levá výběrová klávesa nyní také oznamuje počet nepřečtených přijatých zpráv, počet zpráv k odeslání, počet nepřijatých hovorů, užití GPS, připojenou náhlavní soupravu a nový E-Mail.
- Funkce "klávesové zkratky při vypnutém mluvení" nyní funguje správně a obsahuje novou možnost číst "pouze čas a stavové informace". V tomto režimu bude příkaz + levá výběrová nebo stisk joysticku číst info dle nastavení funkce "odezva spořiče" a příkaz + 1 bude číst čas. Ostatní zkratky fungovat nebudou.
- Modifikována funkce "Hláskovat poslední položku" tak, že po jejím provedení se ihned ukončí prodleva příkazové klávesy.
- Odstraněna položka "Zvukový profil", není již potřeba a byla nahrazena již zmiňovanou položkou "Hlasitost na sluchátka".
- Mobile Magnifier: Při ukončení Mobile Magnifieru a vypnutém mluvení Mobile Speaku se nyní ukončí obě aplikace.
- Mobile Magnifier: V některých aplikacích, např. v Kalendáři nebo E-Mailovém klientu se zvětšovač po každém stisku klávesy nevrátí do výchozí pozice.

Opravené problémy


- Symbian^3: Opraven problém, že nefungovaly zkratky s dlouhými stisky kláves.
- 9.3 a dotykové telefony s novým E-Mailovým klientem: Opraven problém, že Mobile Speak nečetl některé velmi dlouhé adresy, nebo předměty zpráv.
- C5, 6700 Slide a některé další 9.3 telefony: Opraven problém, že Mobile Speak nečetl telefonní čísla v kontaktech.
- 9.1 telefony: Opraven problém, že se některé aplikace při spuštěném Mobile Speaku samy zavřely.
- Webový prohlížeč: Opraven problém, že se po stisku enteru neotevíraly některé obrázkové odkazy.
- Opraven problém, že režim nápovědy občas mylně ohlašoval "nepoužívaný příkaz" u správných příkazů.
- Opraven problém, že se na některých přístrojích občas sama zavřela aplikace Kalendář.
- Opraven problém na C5-03, kde bylo potřeba po stisku zámku telefonu ještě klepnout na obrazovku. Toto již není potřeba a C5-03 je nyní oficiálně podporována.
- Opraven problém, že se po instalaci nové verze přes stávající zapnul Bluetooth, ikdyž předtím nebyl. Toto se může stát při instalaci ze starší verze na v5.5, ale z této na vyšší se to již stávat nebude.
- Opraven problém, že příkazová klávesa na některých telefonech nefungovala správně.
- Opraven problém se stabilitou při upgradování nebo instalování nové verze na některých telefonech. Instalace novější verze než je v5.5 by měla proběhnout v pořádku. Problém by se mohl naposledy projevit při upgradování na tuto verzi v5.5, proto bude možné, že budete muset telefon po instalaci restartovat, nebo Mobile Speak před upgradem vypnout.
- Opraven problém, že na některých telefonech správně nefungovala možnost nastavení hlasu na "Žádný".
- Přidány nové HQ hlasy od Acapely a to španělská Ines a Italská Fabiana. Updatovány byly také všechny ostatní Acapela HQ hlasy a standardní česká Sabrine, francouzská Caroline a španělský Javier
- Hry: Balík her byl aktualizován na verzi v5.0 a hry nyní fungují i na Symbianu^3 (na dotykových telefonech doporučujeme používat režim kláves).

Známé problémy


Jediný zásadní problém v této verzi je, že na telefonech e52, C5, 6700, 5230, 5530, 5800, X6 a některých dalších s nejnovějším firmwarem nemluví webový prohlížeč, E-Mailový klient, nápověda a aktivní pohotovostní režim. Proto doporučujeme zatím neaktualizovat firmware těchto telefonů.

Stažení a instalace


Mobile Speak v5.5 stahujte zde
a pokud si přejete aktualizovat i Elišku, není to však nutné, stahujte ji zde.
Při instalaci z verze v5.0 můžete novou nainstalovat
bez nutnosti software vypínat či odstraňovat.
Mobile Speak s vámi bude během všech kroků pro zahájení instalace mluvit. Pouze po
zvolení požadované paměti pro instalaci zahlásí:
"Nelze instalovat. Nejprve musí být ukončeny některé aplikace. Ukončit nyní?"
Zvolte "ano" klepnutím na levé tlačítko. Nyní začne samotný proces instalace, ve
kterém program mluvit nebude, ale vy již nemusíte nic dělat. Po chvíli (při instalaci
programu na paměťovou kartu to může trvat i 2 minuty) se ozve startovní znělka, instalace
se ukončí a program opět začne mluvit. Není třeba telefon restartovat.
Pozn. Pokud používáte starší verzi než v4.0, odeberte ji a všechny verze ostatních
Code Factory produktů, jestliže nějaké máte nainstalované a
pak teprve instalujte novou verzi v5.5.

Shrnutí


Tato verze opět přináší zásadní vylepšení a mnoho opravdu zajímavích funkcí včele s popisovačem grafiky a podporou nejnovějších telefonů se Symbianem Anna.
Proto neváhejte a upgradujte na verzi Mobile Speaku v5.5, stojí to za to!!!

3 komentáře:

marek.sk řekl(a)...

Ahoj
Problem s pristupnostou weboveho prehliadaca a inych veci u urcitych telefonov ako napr e52 sa tyka toho uplne najnovsieho firmware ktory nokia predstavila len cca 3 dni do zadu? Nevies?
Pretoze mam e52 fw 054.xxx s verziou mspeaku 5 a problem nemam..Bola by skoda, kedy u tohto fw mala verzia 5.5 problem.
Dakujem

marek.sk řekl(a)...

Tak najnovsi mobilespeak 5.5 funguje s e52 a firmware 054.003 uplne vyborne v ratane web prehliadaca.
Ten uplne najcerstvejsi firmware 071.004, ktory bol vydany pre 13 nokii v ratane e52 som zatial neskusal.

Míla řekl(a)...

Dobry den je to plna verze nebo jen demo uz jsem jeden takovi stahoval a po 30min hlasil aktivujte mobilespeak a pak uz ani to nerikal