pátek 2. července 2010

Mobile Speak v4.5 updated

Včera byla uvolněna nová verze Mobile Speaku s označením 4.5, která je

zdarma pro uživatele předchozích verzí 4.0 a 4.1.

Hlavní vylepšení


Od vydání verze 4.1 se vývojáři snažili především vylepšit práci s

dotykovými telefony a webovým prohlížečem.
Práce s dotykovkami je nyní téměř tak snadná, jako s klasickými

telefony.
Mobile Speak 4.5 obsahuje 2 nové módy pro ovládání dotykovek, založené

na bázi klasické číselnice a klasického joysticku.
Nyní je tedy ještě jednodušší na telefonu psát, vytáčet čísla, či

procházet jeho menu.

Režim klávesnice


Tento režim je jak již bylo zmíněno založen na bázi standardní telefonní

klávesnice, čili na celé obrazovce je rozmístěno 12 virtuálních

numerických tlačítek jako na klasickém telefonu. Psaní a ovládání se

provádí přímo, čili hned při položení prstu na dané místo se vytočí

číslo, napíše písmeno, či otevře nabídka menu, odpovídající tomuto

číslu.
Pro pohyb šipkami slouží, jako v režimu kvadrantů, posouvání prstu po

obrazovce v požadovaném směru. Pro rychlejší procházení stačí prst

jednou posunout např. dolů a v dolní pozici ho držet. Mobile Speak

začne rychle posouvat kurzor dolů, jako kdybyste drželi zmáčknutou

hardwarovou šipku dolů.
Pro levé a pravé výběrové tlačítko, enter a mazání jsou zde příkazy,

které bych nazval "Tam a zpět".
Enter vyvoláte posunutím prstu dolů a hned nahoru bez jeho zvednutí.
Backspace je přesně opačný, čili nahoru a hned dolů.
Levé tlačítko vyvoláte posunutím prstu doleva a doprava a pravé doprava

a doleva.
Tyto grify chtějí trošku cviku, ale k tomu vám poslouží režim nápovědy,

který můžete aktivovat pomocí hardwarové příkazové klávesy a podržení

virtuální číslice 5.
Tímto jsem vám prozradil další skvělou funkci režimu klávesnice.

Příkazy Mobile Speaku se v tomto módu vykonávají klasicky s pomocí

hardwarové příkazové klávesy. Ta je např. na Nokii 5800 nastavena na tlačítko

fotoaparátu, takže např. pro zjištění času a data stačí stisknout

hardwarové tlačítko fotoaparátu a pak ťuknout do levého horního rohu

displeje, kde je virtuální jednička a Mobile Speak ohlásí čas a datum.
Pro psaní SMS a dalších textů se zde také používá klasický styl, čili

jedno klepnutí na dvojku napíše "a", dvě "b" atd.
Protože jssou tato virtuální tlačítka rozmístěna přez celý obrovský

displej, tak jsou opravdu veliká, čili není problém se do nich trefit a

psaní tímto způsobem je skutečně efektivní a rychlé.
Třetí skvělou vychytávkou tohoto režimu je práce s webem. I zde funguje

virtuální číselnice stejně, jako ta hardwarová, čili můžete

používat standardní číselné zkratky pro volby přecházení po odkazech,

záhlavích, formulářích atd.
Tento režim umožňuje používat dotykové telefony opravdu stejně dobře a

efektivně, jako klasické telefony. Např. i chatování v IM+ s

tím funguje bez problému!!

Režim joysticku


Druhým novým režimem je režim joysticku.
Ten, jak již název napovídá funguje na bázi klasického hardwarového

joysticku. Obrazovka je zde rozdělena do mřížky 9 krát 9 virtuálních

tlačítek.
Uprostřed se nachází potvrzovací střed, okolo něj jsou šipky nahoru,

dolů, doleva a doprava, v levém dolním rohu je tlačítko 1, v pravém

tlačítko 2, v pravém horním rohu je tlačítko C (mazat) a levé horní je

zatím nepřiřazeno.
Tento režim je vhodný pro uživatele, kteří pro pohyb v nabídkách raději

používají klepání než posouvání prstu. I zde funguje urychlení posuvu.

Stačí klepnout např. na šipku dolů a prst nezvednout a Mobile Speak

začne rychle projíždět aktuální seznam.

Vylepšení ve webovém prohlížeči


V této verzi bylo opraveno mnoho problémů týkajících se webového

prohlížeče, čili nyní je mobilní brouzdání ještě příjemnější!

Seznam opravených problémů


Opraven problém, že se některé stránky na určitých telefonech

nezobrazovaly.
Opraven problém s plynulým čtením (klávesa 9), které se občas zastavilo

ještě před koncem stránky.
Opraven problém na některých nových telefonech, že se nezobrazoval

počet přenesených kilobytů při načítání stránky a zmáčknutí šipky

nahoru či dolů.
Opraven problém s psaním textu do "textových oblastí". Pro psaní do

textové oblasti na ní stačí dát enter, stejně jako na klasickém

editačním poli, a začít psát. Po dopsání dejte opět enter, a

můžete se dále pohybovat.
Opraven problém s otevíráním combo boxů.
Stisk enteru nyní správně otevře combo box a šipkami nahoru a dolů se v

něm lze pohybovat. Po vybrání příslušné nabídky ze seznamu stiskněte

opět enter a combo box se zavře.
Opraven problém na některých nových telefonech, že se combo box

samovolně otvíral, když jste na něj najeli kurzorem.
Opraven problém, že se občas automaticky neukázala nově vybraná položka

v combo boxu po jeho zavření.
Opraven problém, že Mobile Speak občas správně neskákal po některých

odkazech do této stránky.
Opraven problém se čtením textu některých odkazů, obrázků či záhlaví.
Opraven problém se čtením různých prvků šipkou nahoru. Např. Mobile

Speak nečetl konce seznamů a tabulek, automaticky četl celý seznam v

combo boxu, ikdyž byl zavřený, a nečetl stejné informace při pohybu

šipkami nahoru a dolů.
Opraven problém se zadáváním webové adresy s pomocí slovníku T9: Mobile

Speak nyní neopakuje dokola celou webovou adresu při každém stisku

klávesy.
Formulář pro psaní textů nyní zobrazuje v jakém je režimu (režim znaků,

čísel, t9 atd).
Po zadání hesla se nyní místo znaků zobrazují hvězdičky.

Další novinky


Podpora kalendáře na nových telefonech (E52, E72, E75, 6730, C5).
Podpora populárního twitterového klienta TweetS60.
Podpora aplikace Y-Tasks pro práci se systémovými procesy, úlohamy atd.
Podpora brailského řádku Focus 40 Blue od Freedom

Scientific.
Podpora nových telefonů: Nokia C5, Nokia C6, Nokia E5 a Nokia E73 Mode

(od T-Mobile USA).
Změněna práce se slovníkem T9 tak, že když píšete a máte odezvu

klávesnice nastavenou na "znaky", Mobile Speak čte celá navrhovaná

slova stejně, jako byste měli odezvu klávesnice na "znaky a slova".

Celé slovo se přečte také po napsání mezery.
Do možností uživatelských slovníků přidána funkce pro kopírování jednoho slovníku mezi různými hlasy.
Na kartu "obecné", každého Mobile Speakového profilu přidána funkce "zahrnout profil do příkazu přepínání profilů".
Pokud je tato funkce zapnuta, do profilu se lze přepnout pomocí zkratky "příkaz + céčko". Pokud je vypnuta, profil je při přepínání vynechán.
Ve výchozím nastavení je tato funkce u všech profilů zapnuta.
Pro dotykové telefony přidány příkazy "příkaz + tlačítko ovládání hlasitosti nahoru a dolů.
Tyto příkazy slouží pro přepínání režimů dotykového ovládání (Režim klávesnice, režim joysticku, režim kvadrantů, režim prohlížecího kurzoru a režim stylusu).
Na kartu obecné dotykových telefonů přidána funkce "Dotykový režim při startu".
Zde si lze zvolit, který režim bude aktivní po zapnutí Mobile Speaku.
Vyřešeny problémy s aktivací produktu u některých operátorů.

Stažení a instalace


Mobile Speak v4.5 si můžete stáhnout zde,
a hlas Eliška zde.
Pokud již máte nainstalovanou předchozí verzi v4.1, nemusíte upgradovat hlas, ten je v těchto verzích stejný.
Žhavou novinkou však je, že při instalaci z verze v4.1 můžete novou nainstalovat bez nutnosti software vypínat či odstraňovat.
Mobile Speak s vámi bude během všech kroků pro zahájení instalace mluvit. Pouze po zvolení požadované paměti pro instalaci zahlásí:
"Nelze instalovat. Nejprve musí být ukončeny některé aplikace. Ukončit nyní?"
Zvolte "ano" klepnutím na levé tlačítko. Nyní začne samotný proces instalace, ve kterém program mluvit nebude, ale vy již nemusíte nic dělat. Po chvíli (při instalaci programu na paměťovou kartu to může trvat i 2 minuty) se ozve startovní znělka, instalace se ukončí a program opět začne mluvit. Není třeba telefon restartovat.
Pozn. Pokud používáte starší verzi než v4.0, odeberte ji a všecky verze ostatních Code Factory produktů, jestliže nějaké máte nainstalované a
pak teprve instalujte novou verzi v4.5.

Co říci závěrem


Opět nemohu říct nic jiného než, že s každou novou verzí přivádí firma Code Factory tento produkt k větší a větší dokonalosti. Stále zde bude co vylepšovat, ale už teď je to opravdu verze, která nemá ve své třídě konkurenci!
A proto neváhejte a upgradujte na Mobile Speak v4.5!!!

Žádné komentáře: