čtvrtek 4. února 2010

Mobile Speak 4 - revoluce začíná

27. ledna vyšla dlouho očekávaná nová verze odečítacího programu Mobile

Speak španělské firmy Code Factory.
Odečítací program (screenreader) je sowtware určený zrakově postiženým

k ovládání elektronických zařízení, nejčastěji PC nebo mobilního

telefonu.
Program převádí text na obrazovce do mluvené podoby (čte jej

syntetickým hlasem) nebo do braillova písma (s pomocí připojeného

externího zařízení, tzv. braillského řádku).
Slabozrakým slouží tzv. zvětšovač (magnifier), který text na obrazovce

zvětšuje dle požadavku uživatele a upravuje pro lepší čitelnost.
Mobile Speak a mobile magnifier je odečítač a zvětšovač pro mobilní

telefony s operačním systémem symbian a windows mobile, který se právě

dočkal své čtvrté verze.
Tato verze obsahuje celou řadu změn a inovací, které se vám nyní

pokusím popsat.

Licencování


Firma kompletně změnila a unifikovala licenční systém,. Ten nyní

umožňuje uživateli výběr mezi licencováním produktu na sériové číslo

telefonu (IMEI) nebo na své telefonní číslo.
Každý z typů licencování je vhodný pro jiný typ uživatelů.
1. Pokud máte jednu simkartu, ale více telefonů, či uvažujete o koupi

dalšího telefonu, doporučuji zakoupit licenci na telefonní číslo.
Po registraci můžete svou licenci přenášet libovolně z jednoho telefonu

na druhý, ale musíte využívat stejné telefonní číslo. Pokud byste do

telefonu, registrovaného na jedno číslo, dali simkartu s jiným číslem,

je vám umožněno software využívat po následujících 12 hodin. Mobile

Speak vás průběžně informuje o zbývajícím čase. Poté je třeba

mobile Speak buď registrovat na novou simkartu, nebo vrátit tu, na které

je již registrován.
Tento typ licence by měl vyhovovat většině uživatelů, kteří mají jednu

primární simkartu, ale občas potřebují použít i nějakou jinou na kratší

dobu.
Pozn. Licence na telefonní číslo není vázána na výrobní číslo simkarty

(IMSI), takže i kdyby vám kartu ukradli, či byste si ji nechali vyměnit

za novější, o licenci nepřijdete, pokud vám zůstane stejné telefonní

číslo.
2. Pokud máte jeden telefon, ale více simkaret, které libovolně měníte

a používáte různě dlouho, doporučovalbych licencovat software na IMEI.

Ztratíte možnost přenášet jej z telefonu na telefon, ale můžete jej

využívat neomezeně dlouho s jakoukoliv simkartou.
Pozn. Mezi oběma typy licence lze za poplatek přecházet.

Klávesové zkratky a dotyková gesta


Mobile Speak 4 má kompletně přepracované ovládání, které je nyní téměř

shodné pro telefony se systémem Symbian i Windows Mobile.
Uživatelům, kteří již dlouho používají předchozí verze by změna

ovládání mohla možná chvilku dělat potíže, ale je to jen o zvyku. Nový

systém zkratek je logičtější a nabízí více možností. Já osobně používám

Mobile Speak od roku 2004 a na nové ovládání jsem si zvykl během týdne.
Mobile Speak 4 je také kompatibilní s telefony s dotykovým displejem.
I pro ně zde existují speciální zkratky a gesta pro ovládání.
1. Klávesové Zkratky
Ovládací klávesa pro příkazy Mobile Speaku známá jako "edit" nebo

"funkce" se zde jmenuje "příkazová klávesa". Já zde budu uvádět vždy

"příkaz + číslo klávesy", kde slovo "příkaz" znamená stisk příkazové

klávesy.
Novinkou v Mobile Speaku 4 jsou tzv. rozložení. V každém z rozložení

mají stejné klávesové zkratky jinou funkci. Tím se dá docílit opravdu

spousty nových možností.
Různé funkce mají též příkazy s krátkým a dlouhým stiskem příslušné

klávesy.
1.1. Základní rozložení
Příkaz + 0 Vypnutí a zapnutí mluvení
Příkaz + dlouhá 0 Přepínání zvětšení
Příkaz + 1 Přečte čas a datum
Příkaz + 2 Přečte co je pod fokusem
Příkaz + 3 Review Cursor (zatím není ímplementován)
Příkaz + dlouhá 3 Virtualizace textu na obrazovce (zatím není

implementován
Příkaz + 4 Přepínání uživatelského slovníku
Příkaz + dlouhá 4 Zobrazí uživatelské slovníky pro rychlou

možnost editace
Příkaz + 5 Přepínání rozložení
Příkaz + dlouhá 5 Režim nápovědy
Příkaz + 6 Menu rychlého přístupu (jen ve Winmobile)
Příkaz + 7 Přepínání interpunkce
Příkaz + 8 Hláskovat poslední položku
Příkaz + 9 Přepínání odezvy klávesnice
Příkaz + * Zopakování naposled přečteného textu (dalšími stisky

lze zopakovat až 3 posledně přečtené hlášky)
Příkaz + dlouhá * Přepínání čtení režimu skrytých čísel
Příkaz + # Přečte obrazovku
Příkaz + Levá výběrová klávesa Přečte stavové a další informace
Příkaz + Pravá výběrová klávesa Konfigurace Mobile Speaku
Příkaz + šipka nahoru Zvýšení hlasitosti
Příkaz + dlouhá šipka nahoru Předchozí řádek
Příkaz + šipka dolů Snížení hlasitosti
Příkaz + dlouhá šipka dolů Následující řádek
Příkaz + šipka vlevo Snížení rychlosti
Příkaz + dlouhá šipka vlevo Předchozí slovo
Příkaz + šipka vpravo Zvýšení rychlosti
Příkaz + dlouhá šipka vpravo Následující slovo
Příkaz + enter Přečte význam výběrových kláves
Příkaz + volací klávesa Přepínání braillského výstupu
Příkaz + mazací klávesa Přepínání Mobile Speak profilů

1.2 Rozložení pro čtení
Příkaz + 0 Vypnutí a zapnutí mluvení
Příkaz + dlouhá 0 Přepínání zvětšení
Příkaz + 1 Předchozí věta
Příkaz + dlouhá 1 Přečte čas a datum
Příkaz + 2 Čte od zhora (plynulé čtení)
Příkaz + dlouhá 2 Přesun na začátek textu
Příkaz + 3 Následující věta
Příkaz + dlouhá 3 Virtualizace textu na obrazovce (zatím není

implementován
Příkaz + 4 Předchozí slovo
Příkaz + dlouhá 4 Zobrazí uživatelské slovníky pro rychlou

možnost editace
Příkaz + 5 Přepínání rozložení
Příkaz + dlouhá 5 Režim nápovědy
Příkaz + 6 Následující slovo
Příkaz + dlouhá 6 Aktuální slovo
Příkaz + 7 Předchozí odstavec
Příkaz + dlouhá 7 Přepínání interpunkce
Příkaz + 8 Čtení od kurzoru
Příkaz + dlouhá 8 Přejít na konec textu
Příkaz + 9 Následující odstavec
Příkaz + dlouhá 9 Přepínání odezvy klávesnice
Příkaz + * Zopakování naposled přečteného textu (dalšími stisky

lze zopakovat až 3 posledně přečtené hlášky)
Příkaz + dlouhá * Přepínání čtení režimu skrytých čísel
Příkaz + # Přečte obrazovku
Příkaz + dlouhý # Hláskovat aktuální slovo
Příkaz + Levá výběrová klávesa Přečte stavové a další informace
Příkaz + Pravá výběrová klávesa Konfigurace Mobile Speaku
Příkaz + šipka nahoru Zvýšení hlasitosti
Příkaz + dlouhá šipka nahoru Předchozí řádek
Příkaz + šipka dolů Snížení hlasitosti
Příkaz + dlouhá šipka dolů Následující řádek
Příkaz + šipka vlevo Snížení rychlosti
Příkaz + dlouhá šipka vlevo Předchozí slovo
Příkaz + šipka vpravo Zvýšení rychlosti
Příkaz + dlouhá šipka vpravo Následující slovo
Příkaz + enter Přečte význam výběrových kláves
Příkaz + volací klávesa Přepínání braillského výstupu
Příkaz + mazací klávesa Přepínání Mobile Speak profilů

1.3 Rozložení pro zvětšení
Příkaz + 0 Vypnutí a zapnutí mluvení
Příkaz + dlouhá 0 Přepínání zvětšení
Příkaz + 1 Čas a datum
Příkaz + 2 Fokus zvětšení na titulku okna
Příkaz + 3 Přepínání posunu zvětšení
Příkaz + 4 Přepínání rámečku zvětšení
Příkaz + 5 Přepínání rozložení
Příkaz + dlouhá 5 Režim nápovědy
Příkaz + 6 Přepínání barvy zvětšení
Příkaz + 8 Fokus zvětšení na výběrových klávesách
Příkaz + 9 Přepínání vyhlazování fontů při zvětšení
Příkaz + * Zopakování naposled přečteného textu (dalšími stisky

lze zopakovat až 3 posledně přečtené hlášky)
Příkaz + dlouhá * Přepínání čtení režimu skrytých čísel
Příkaz + # Přečte obrazovku
Příkaz + dlouhý # Aktivace Start Menu (pouze ve WinMobile)
Příkaz + Levá výběrová klávesa Přečte stavové a další informace
Příkaz + Pravá výběrová klávesa Konfigurace Mobile Speaku
Příkaz + šipka nahoru Zvýšení úrovně zvětšení
Příkaz + dlouhá šipka nahoru Posun zvětšení nahoru
Příkaz + šipka dolů Snížení úrovně zvětšení
Příkaz + dlouhá šipka dolů Posun zvětšení dolů
Příkaz + šipka vlevo Přepínání lupy
Příkaz + dlouhá šipka vlevo Posun zvětšení vlevo
Příkaz + šipka vpravo Přepínání vzhledu zvětšení
Příkaz + dlouhá šipka vpravo Posun zvětšení vpravo
Příkaz + enter Přečte význam výběrových kláves
Příkaz + volací klávesa Přepínání braillského výstupu
Příkaz + mazací klávesa Přepínání Mobile Speak profilů

2. Příkazy pro dotykové telefony
Ovládání dotykových telefonů je uzpůsobeno tak, že mají obrazovku
rozdělenou do čtyř segmentů, reprezentujících virtuální tlačítka.

Tlačítko 1 se nachází v levé horní části obrazovky, tlačítko dva v

pravé, tlačítko 3 v pravé dolní části a tlačítko 4 v levé.
Některé funkce jsou naasociovány přímo na tato "tlačítka" a některé

byly zařazeny do skupin (rozložení), aby toho šlo ovládat co nejvíce.
K ovládání slouží následující typy příkazů:
Klepnutí - krátké ťuknutí do obrazovky
Dvojklep - dvě krátká ťuknutí těsně po sobě
Trojklep - tři krátká ťuknutí do obrazovky těsně po sobě
Podržení - podržení prstu na obrazovce tak jednu vteřinu
Posun prstu - položit prst na obrazovku a posunout jej v požadovaném

směru. Každý takový posun by měl obsáhnout alespoň 30% velikosti

obrazovky.
2.1 Základní rozložení
Dvakrát klepnout (kdekoliv na obrazovce) Provede příkaz Enter
Třikrát klepnout (kdekoliv na obrazovce) Návrat na základní

obrazovku
Posun vlevo Šipka vlevo
Posun vpravo Šipka vpravo
Posun dolů Šipka dolů
Posun nahoru Šipka nahoru
Klepnout na tlačítko 1 Rozložení Jdi na
Podržet tlačítko 1 Hlavní Menu
Klepnout na tlačítko 2 Rozložení pro nastavení
Podržet tlačítko 2 Minimalizace aplikace a návrat na domovskou

obrazovku
Klepnout na tlačítko 3 Zastavit mluvení
Klepnout na tlačítko 4 Rozložení pro mluvení

2.2 Rozložení jdi na
Trojklep Reset dotykového ovládání a návrat do základního

rozložení (použijte kdykoliv se někde ztratíte)
Posun vlevo Jít na předchozí kartu
Posun vpravo Jít na následující kartu
Posun nahoru *Jít na předchozí položku nebo ovládací prvek
Posun dolů Jít na následující položku nebo ovládací prvek
Klepnutí na tlačítko 3 Pravá výběrová klávesa
Klepnutí na tlačítko 4 Levá výběrová klávesa
Dvojklep na tlačítko 3 Zapne tzv. Prohlížecí kurzor. Ten funguje tak, že vypne Mobile Speaková rozložení a ten pak čte položky, tak, jak po nich přejíždíte prstem. Poklepáním na aktuálně přečtenou položku se tato aktivuje.
Trojklep kdekoliv tento kurzor zruší.
Podržet tlačítko 4 Zapnout virtuální klávesnici

2.3 Rozložení pro nastavení
Trojklep Reset dotykového ovládání a návrat do základního

rozložení
Posun vlevo Snížení rychlosti
Posun vpravo Zvýšení rychlosti
Posun nahoru Zvýšení hlasitosti
Posun dolů Snížení hlasitosti
Klepnutí na tlačítko 1 Přepínání mluvení
Klepnutí na tlačítko 2 Přepínání braillského výstupu
Klepnutí na tlačítko 4 Přepínání zvětšení
Dvojklep na tlačítko 1 Přepínání režimu skrytých čísel
Dvojklep na tlačítko 2 Přepínání odezvy klávesnice
Dvojklep na tlačítko 3 Konfigurace Mobile Speaku
Dvojklep na tlačítko 4 Přepínání interpunkce
Podržení tlačítka 1 Přepínání režimů hláskování
Podržení tlačítka 2 Přepínání čtení grafiky

2.4 Rozložení pro mluvení
Trojklep kdekoliv Reset dotykového ovládání a návrat do

základního rozložení
Klepnutí na tlačítko 1 Přečte význam výběrových kláves
Klepnutí na tlačítko 2 Přečte stavové a další informace
Klepnutí na tlačítko 3 Přečte obrazovku
Klepnutí na tlačítko 4 Hláskování poslední fráze
Dvojklep na tlačítko 1 Zopakuje poslední frázi
Dvojklep na tlačítko 2 Přečte čas a datum
Dvojklep na tlačítko 3 Přečte co je pod fokusem
Dvojklep na tlačítko 4 Fonetické hláskování
Podržení tlačítka 1 Přečte aktuální větu
Podržení tlačítka 2 Čtení od zhora (plynulé čtení)
Podržení tlačítka 3 Čtení od kurzoru

2.5 Režim stylusu
Tento režim slouží pro ovládání telefonu vidícím nebo slabozrakým člověkem. Vypne Mobile Speakové ovládání a telefon se pak chová tak, jakoby tam Mobile Speak vůbec nebyl. Výhodou je, že i v tomto módu program ve většině případů mluví, takže např. slabozraký má při tomto typu ovládání hlasovou odezvu.
Režim stylusu se zapne příkazem
Posun nahoru a pak doprava bez zvednutí prstu.
Doporučuji proto posouvat prstem v levé části obrazovky, aby bylo dost místa pro následný posun vpravo.
Vypne se pak stisknutím příkazové klávesy a následným vykonáním stejného dotykového gesta.
2.6 Virtuální klávesnice
Dvojklep na tlačítka 2 a 3 Přepínání typu klávesnice tam a zpět.
Na výběr jsou tyto módy:
Režim velkých QWERTY písmen
Režim malých qwerty písmen
Režim čísel
Režim symbolů
a Režim vytáčení.
Dvojklep na tlačítka 1 a 2 Přepínání jazyka.
Na výběr je:
čeština, polština, tureččtina, švédština a finština, norština, dánština, holandština, řečtina, ruština a výchozí jazyk.
Trojklep kdekoliv Vypne virtuální klávesnici
Pro psaní doporučuji mít v konfiguraci nastavenu odezvu klávesnice na čtení znaků.
Na klávesnici lze psát buď tak, že přejíždíte prstem po displeji a Mobile Speak čte aktuálně přejížděná písmena. Když najdete písmeno, které si přejete napsat, stačí prst zvednout a písmeno se napíše.
Když rozložení již lépe znáte, stačí prst na určitém místě podržet a Mobile Speak přečte písmeno, které se na daném místě nachází. Pokud jste se trefili, prst zvedněte a písmeno se napíše.
Jestliže jste v režimu qwerty, používejte telefon na ležato s tlačítky pro ovládání hlasitosti na horní straně. Poté lze qwerty klávesnici relativně dobře ovládat.
Pokud jste v režimu čísel, mějte telefon stejně. Číselnice se nachází v levé části obrazovky a to s jedničkou v levém horním rohu jako na klasickém telefonu.
V režimu vytáčení je třeba mít telefon na stojato a číselnice se zobrazuje uprostřed obrazovky. SMSky se pak píší klasickým způsobem, (pro napsání písmene "A" jednou klepnout na dvojku, pro "B" dvakrát, atd).

Další novinky ve verzi pro Symbian


Kromě změněného licencování a ovládání nabízí Mobile Speak i další

vylepšení.
Já bych rád zmínil ta podle mě nejzásadnější.
Úplnou novinkou je funkce přiřazování profilů k aplikacím.
Můžete si vytvářet vlastní Mobile Speak profily s rozdílnými hlasy,
jinými módy výřečnosti, rychlosti atd a přiřazovat si je k různým
aplikacím.
Např. SMSky vám může Mobile Speak číst pomaleji než procházení menu.
V instant messagingových aplikacích vám bude číst interpunkci pro
zobrazování smajlíků, ale třeba v kontaktech vám ji číst nebude.
Tato funkce nabízí bezpočet možností využití.
Druhou skvělou novinkou je funkce "Šetření baterie", kterou si můžete zapnout v konfiguraci Mobile Speaku libovolně pro kterýkoli z profilů.
Tato funkce kompletně vypne displej telefonu. Já s ní na Nokii 5630 XM obyčejně získám tak půl dne navíc, což považuji za hodně slušné.
Dalším vylepšením Mobile Speaku 4 je např. podpora programu Fring pro hlasovou VOIP komunikaci a chatování přes Skype, ICQ a další služby.
Vylepšena je také podpora aplikace Quick Word, ve kterém se již dá bez problémů pohybovat, editovat texty a efektivně je číst s použitím nového rozložení pro čtení.
Jedinou nutností je mít Quick Word i s možností editace. Prohlížeč Quick Word Viewer zatím podporován není.
Mobile Speak 4 dále nabízí přepracované verze hlasů od Acapely. Hlasy typu
HQ jako např. Eliška mluví teď opravdu kvalitně!!

Přidaná hodnota


Se zakoupením licence Mobile Speaku dostanete možnost používat 3 hlasy

od jednoho výrobceza jednu cenu. Takže v případě čech je to Acapela

Sabrine, Eliška a třeba nějaká anglická, např. Heather.
Dále dostanete zdarma licenci na Mobile Magnifier, Mobile Color

Recognizer, Mobile Daisy Player a balíček speciálních her.

Kde a za kolik?


Mobile Speak lze zakoupit prostřednictvím autorizovaného dealera pro

Českou republiku firmy
Galop.
Cena plné licence stojí 6990 Kč, cena upgradu 4500 Kč.
Při koupi Mobile Speaku v ČR získáte ještě další tři
české hlasy Jirka, Iva a Honza v balíčku nazvaném Galop TTS (více infos na stránkách Beletrik), které se jinak koupit nedají.
Samotný software pro Symbian si můžete stáhnout
zde
a v současnosti nejlepší Český hlas Acapela Eliška stahujte
zde.
Pozn. Pokud budete instalovat Mobile Speak 4, odeberte veškeré předchozí
verze všech Code Factory produktů, jestliže nějaké máte nainstalované a
pak teprve instalujte čtyřku.

Shrnutí


Mobile Speak 4 přináší opravdu spoustu inovací a ikdyž v současné verzi

jsou ještě chyby, věřím, že budou brzy odstraněny a těšit se můžete i

na další novinky a vychytávky.
Code Factory je jedna z mála firem, která se opravdu snaží plnit přání
zákazníků a poskytovat jim vždy kvalitní software a podporu.
Proto neváhejte a upgradujte na Mobile Speak 4!!!

15 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, pekne si to napisal, podla mna je t fakt skvele, ze niekto tako nieco napise a pritom to este nieje uvedene na strankach Ceskeho dealera. Ano Mobile speak ma aj chyby, na ktore som prisiel, napriklad zobrazenie v kalendari, ktore nezobrazi zoznam uloh, ani zoznam stretnuti, tak tiez zoznam bezdratovych sieti, ale aj tak je skvele, ze sa takto nieco robi. Som zvedavi, ze od ktorej verzie budu implementovane dalsie veci, ako je virtualny kurzor a pod. Toto by bolo velmi potrebne pre aplikacie, ktore niesu klasicky ozvucene. No a este mam na zaver jednu otazku, ako sa da aktivovat Mobile speak na imej telefonu?

Energizer řekl(a)...

Zdar. Jsem rád, že se ti můj článek líbí. Jasně, chyby tam jsou, i web funguje trochu mizerně na preFP a FP1 telefonech, ale protože zas brzo bude probíhat další betatestování, tak si myslim, že většina bugů by mohla bejt vopravená dost brzo. Jak to bude s novinkama nedokážu říct, ale zrovna ten virtuální kurzor nebo jak to nazvou bude určitě brzo, ten už maj v CF téměř hotovej.
Tom

Energizer řekl(a)...

Jo a zapomněl jsem... Aktivace na IMEI probíhá tak, že ty pošleš do CF nebo k dealerovi svoje IMEI a tzv. SN - číslo, který vidíš v konfiguraci MSpeaku a oni to zaktivujou. Pak v aktivačnim manažeru, tam, kkam zadáváš telefonní číslo, když to chceš aktivovat na něj, nezadáš nic, necháš to pole prázdný, a zaktivuje se ti to na IMEI.

Anonymní řekl(a)...

Co se nákupu týče, cena v Česku je sice o něco višší, ale zase zahrnuje další tři české hlasy (Jirka, Iva a Honza aka Galop TTS, viz třeba www.beletrik.cz), které se jinak koupit nedají, plus technickou podporu, když je potřeba a tak...

Energizer řekl(a)...

S těmi hlasy máte pravdu a to do článku doplním.

Anonymní řekl(a)...

No to som fakt zvedavi, ze ako to bude, ale ako som uz aj pisal, je to fajn, ze to aspon takto funguje.
Teraz trosku otazka, skusal si s novym Mobile speakom napriklad aj Fring, alebo program na chatovanie, pripadne Skype? S akymi vysledkami a ktore verzie si je dobre nainstalovat? Inak tiez otaka, skusal si nejaku citacku sprav? Myslim eraz sprav ako aj oni na webe uvadzaju vocale presse?

Energizer řekl(a)...

Zdar. Jo Fring funguje, čte kontaktlist i chaty, IM+ funguje stejně jako ve verzi 3,8.2, Skype Beta funguje krásně, asi nejlíp zatim. Ale jen na FP1 telefonech.
RSS čtečku sem žádnou nezkoušel.
Jinak pošli mi na sebe třeba ICQ, ať si nepíšem přes todleto.
Moje ICQ je
158274417
Tom

Honza řekl(a)...

Pěkný článek. Zajímaloby mne jak je u mobilů s dotykovým displejem řešenovytáčení čísel? Bohužel na můj mobil to je nepoužitelný a kupovat novej zatim neplánuju.Potěšilo mne, že je i možnost zůstat u licence na telefon. Honza

Anonymní řekl(a)...

Tom, dik za icq cislo, uz si len autorizuj, poziadavka bola poslana.
No a teraz este k Mobile speau, tiez je dobre spomenut, ze su aj 3 nove hry pre Mobile speak. Zatial som skusal Tone master, ale je to dost slabucka hra, su 4 tony a musite ich podla tonu opakovat, za kazdym sa pridava dalsi ton.
Inak na Slovensku sa bude predavat viacero verzii, Bud samotny Mobile speak alebo Mobile speak gold, kde budu aj tieto hry, daisi player a ostatne programy, ako Mobile magnifier a pod.

Energizer řekl(a)...

Zdar, Honzo. S dotykáčema zatím zkušenost nemám, ale podle mě jedinou možností je vytáčet čísla s použitím virtuální klávesnice. Co jsem slyšel od testerů, kteří dotykovky zkoušeli, je to prý dost pomalé, ale jde to. Ale na klávesnicové telefony to nikdy mít nebude, co se týče rychlosti a efektivity práce.
Jinak taky jsem rád, že je zde jak možnost registrace na telefonní číslo tak i na IMEI. CF to udělala opravdu dobře.
Tom

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

The French gourmet cheese Bleu d'Auvergne has a wonderful aroma, a rich taste; the saltiness increases with the incidence of veining. The overall flavor is piquant but not overly sharp. Bleu d'Auvergne started life as an imitation of Roquefort, using cow's milk in place of sheep's milk. Legend has it that a peasant, around 1845, decided to inject his cheese with a blue mold that he found growing on his left-over bread (the motto being, waste not, want not). And thus, the gourmet cheese Bleu d'Auvergne was born. This French gourmet blue cheese comes from the region of Auvergne and the cheese is made from milk of Salers and Aubrac cows. The rind is very thin and so the cheese is usually wrapped in foil. The cheese is rich and creamy with a pale yellow color and scattered holes and well-defined greenish-blue veining. We cut and wrap this cheese in wedge of 8 ounces and 1 pound.

buy fresh blue cheese

[url=http://riderx.info/members/buy_5F00_fresh_5F00_blue_5F00_cheese.aspx]buy fresh blue cheese[/url]

http://riderx.info/members/buy_5F00_fresh_5F00_blue_5F00_cheese.aspx

Anonymní řekl(a)...

jennifers body megan fox pictures, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187756]naked pitchers of megan fox[/url] megan fox phone number
kim kardashian ray j free, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187768]watch kim kardashian sex tape for free[/url] kim kardashian tube
taylor swift tear drops on my guitar, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187772]taylor swift to host snl[/url] taylor swift aceboard
hanna montana handheld psp game, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187786]hannah montana playhut stage[/url] auditions for hannah montana
a picture of harry potter, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187792]clipart harry potter[/url] harry potter books on cd
cruises ship visits to fort william,scotland, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187798]tom cruise sunglasses[/url] tom cruise + telluride house pictures
huge justin bieer pics, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187812]justin beiber paradey[/url] justin bieber performs lose yourself
britany spears, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187814]britney spears and kevin federline video[/url] britney spears 3 picture
megan fox shirtless, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/175542]megan fox free boobs[/url] megan fox topless scene

Anonymní řekl(a)...

Greets everyone!

I just wanted to say hi to everyone!

Greets everyone!

[URL=http://www.freemoviez.biz][IMG]http://static.thepiratebay.org/img/firefox-22.png[/IMG][/URL]

Anonymní řekl(a)...

Once upon a time air travel was a great deal simpler than it is today. You called one of a few airlines that flew from your airport, the agent would tell you what flights were available for a given time, and you booked the one you wanted. Airports were always bustling places, especially during the holidays, but as long as you gave yourself adequate time, the process was usually the same. You would check your bags, go through the x-ray machine, get your boarding pass, and wait patiently at the appropriate gate. Once you got on the plane you ate the snack or meal that came with your flight and watched a movie.

In recent years travel by plane has become significantly more complicated. There are so many different configurations for flights and types of fares. Dire economic circumstances have caused airlines to raise rates and charge extra fees for everything from baggage to blankets. There are complex rules about what you can and cannot carry in your luggage. It can be very difficult to determine whether you are getting the best deal or the best services when you buy an airline ticket. The internet makes the navigation of airlines, airports, and flight itineraries easier, but, even so, be prepared to do some research if you want to find a flight at the best price.

Here is something up front that might save you time and money right off the bat. If you are traveling within the United States mainland, always look at Southwest Airlines first. Southwest is almost always the best deal you will find. However, Southwest itineraries do not appear on the major travel websites, so always go directly to the airline's website for information. Plug in your travel plans, and you will get a list of all the flights that are available. Southwest typically charges more reasonable prices than other airlines, and there are no hidden fees. The price you see is the price you get although tax and the government fee that is attached to all flights does apply. For lower prices than you can probably get anywhere else look at the "web only" fares, but keep in mind that these fares are not refundable.

[url=http://cheapairtickets.qarri.com/]Guide for cheap air tickets[/url]