sobota 22. května 2010

Nebojte se dotknout! - I nevidomý může ovládat dotykovku

Jak již název napovídá, dnešní článek bude věnován dotykovým telefonům a možnostem jejich ovládání nevidomými uživateli.
O tom, že existuje Mobile Speak verze 4.1, který dotykové telefony podporuje jsem psal již dříve, ale před nedávnem uvolnila novou verzi svého odečítače Talks & Zooms i konkurenční firma Nuance.
I ta již dotykovky podporuje a proto bych tento článek chtěl pojmout jako takový přehled toho, co je v současnosti na tomto poli dostupné a možné.
Vše co zde píšu mám z vlastních zkušeností. Osobně již tři měsíce úspěšně používám dotykový telefon Nokia 5800 Xpress Music s programem Mobile Speak a opravdu se s ním pracovat dá dost dobře. Před nedávnem jsem si nainstaloval i Talks, abych mohl oba programy testovat a porovnávat, takže zde vám ono srovnání předkládám.

Mobile Speak


V současné verzi Mobile Speaku existují pro dotykové telefony tři módy pro ovládání a jeden pro psaní textů.
Základní mód pro ovládání funkcí telefonu a Mobile Speaku, prohlížecí kurzor, režim stylusu a virtuální klávesnice.
1. Základní ovládací mód
Základní ovládací mód je uzpůsoben tak, že obrazovka
je rozdělena do čtyř segmentů, reprezentujících 4 virtuální tlačítka.
Tlačítko 1 se nachází v levé horní části obrazovky, tlačítko dva v
pravé, tlačítko 3 v pravé dolní části a tlačítko 4 v levé.
Některé funkce jsou naasociovány přímo na tato "tlačítka" a některé
se vyvolávají sekvencemi klepnutí, poklepání, či podržení jednotlivých tlačítek.
Veškeré příkazy najdete v mé první recenzi Mobile Speaku 4
2. Prohlížecí kurzor
V prohlížecím kurzoru neexistují žádné speciální příkazy a virtuální tlačítka, ale Mobile Speak čte přesně to, po čem aktuálně přejíždíte prstem. Pokud je to např. nějaká aplikace, nebo složka, kterou chcete otevřít, stačí na ni dvakrát poklepat.
Tento mód je vhodné použít v aplikacích, ve kterých správně nefungují standardní ovládací prvky, nelze číst šipkami apod.
Práci s prohlížecím kurzorem lze nejlépe přirovnat k práci s Window Eyesí myší, či Jaws kurzorem.
3. Režim stylusu
Režim stylusu slouží pro ovládání telefonu vidícím nebo slabozrakým člověkem. Mobile Speakové ovládání se zcela deaktivuje a telefon se pak chová tak, jakoby tam screenreader vůbec
nebyl. Výhodou je, že i v tomto módu program ve většině případů mluví, takže
slabozraký má při tomto typu ovládání hlasovou odezvu.
4. Virtuální klávesnice
Virtuální klávesnice slouží ke psaní textů, SMS, E-Mailů, atd.
Na výběr jsou tyto módy:
Režim velkých QWERTY písmen
Režim malých qwerty písmen
Režim čísel
Režim symbolů
a Režim vytáčení.
Psát je možné i několika jazyky. Ve firmwarech, obsahujících češtinu, je na výběr ještě:
Polština, tureččtina, švédština a finština, norština, dánština, holandština,
řečtina, ruština a výchozí jazyk.
Na klávesnici se píše tak, že přejíždíte prstem po displeji a Mobile Speak čte
aktuálně přejížděná písmena. Když najdete písmeno, které si přejete napsat, stačí
prst zvednout a písmeno se napíše.
Když rozložení již lépe znáte, stačí prst na určitém místě podržet a Mobile Speak
přečte písmeno, které se na daném místě nachází. Pokud jste se trefili, prst zvedněte
a písmeno se napíše. V opačném případě prst posuňte na správné písmeno a pak jej zvedněte.
Jestliže jste v režimu qwerty, používejte telefon na ležato s tlačítky pro ovládání
hlasitosti na horní straně. Poté lze qwerty klávesnici relativně dobře ovládat.
Pokud jste v režimu čísel, mějte telefon stejně. Číselnice se nachází v levé části
obrazovky a to s jedničkou v levém horním rohu jako na klasickém telefonu.
V režimu vytáčení je třeba mít telefon na stojato a číselnice se zobrazuje uprostřed
obrazovky. SMSky se pak píší klasickým způsobem, (pro napsání písmene "A" jednou
klepnout na dvojku, pro "B" dvakrát, atd).
Ovšem i zde platí, že pro napsání určitého písmene je třeba prst zvednout, nenapíše se rovnou po položení prstu na dané místo.
Pro práci s webovým prohlížečem je zatím jedinou možností používat právě virtuální klávesnici, což je trošku krkolomné, ale pracovat se s tím i tak dá.
Pokud však chcete na dotykovce opravdu efektivně brouzdat po webu, počkejte si na příští verzi. S tou přijde ovládání extra třídy. TĚŠTE SE, bude to fakt super!!!!

Talks


Talks má dotykové ovládání podstatně chudší, alespoň co se různých módů týče. To však neznamená, že je horší, je jen jiné. Ovládání telefonu funguje vlastně hodně podobně jako režim stylusu u Mobile Speaku. Talks vše zobrazuje přesně tak, jak by to viděl vidící člověk a také vše čte při přejíždění prstem po obrazovce.
Problém u tohoto typu ovládání je, že je hodně jemné, čili mě se dost stává, že např. při procházení menu přejedu položku, na kterou chci dojet.
Obrovskou výhodou ale je, že se k pohybu šipkami dají využít hardwarová tlačítka pro ovládání hlasitosti. Tlačítkem pro ztlumování se pohybujete směrem dolů, tlačítkem pro zesilování nahoru a dlouhým stiskem ztlumovacího tlačítka potvrdíte položku, na které právě stojí kurzor.
Tohle považuji za jednu z nejlepších věcí na ovládání dotykových telefonů s Talksem. Můžete s přístrojem pracovat jednou rukou a pokud nechcete psát, ale třeba jen najít nějaký kontakt, jde to bez sahání na displej.
Druhou velmi příjemnou věcí je ovládání samotného Talksu, které se provádí pomocí hardwarové Talks klávesy (standardně nastavené na klávesu menu) a poté klepnutím na jednu z dvanácti virtuálních kláves reprezentujících numerickou klávesnici telefonu..
Pro psaní zpráv je na telefonu s Talksem k dispozici jen pravděpodobně standardní virtuální numerická klávesnice, která je relativně malá, takže se mi často stane, že se při psaní překlepnu, či ťuknu na nějaké z mnoha dalších virtuálních tlačítek, která tam kromě samotné klávesnice jsou.
Je možné, že i tam lze aktivovat qwerty klávesnici, ale nepřišel jsem na to, jak.
Pokud to zjistím, stejně tak až vyzkouším, jak se v Talksu ovládá web, doplním to sem.
Pravdou je, že více využívám Mobile Speak, takže jej znám lépe.

Shrnutí


Kdybych měl tyto dva produkty porovnávat, tak v mém čistě subjektivním testu vítězí Mobile Speak.
Nabízí totiž uživateli svobodnou volbu mezi mnoha způsoby ovládání, takže si každý může vybrat ten, který vyhovuje právě jeho potřebám a požadavkům.
Ale již teď nepochybuji o tom, že v budoucích verzích obou produktů bude tolik vylepšení, že se z dotykových telefonů, o kterých jsem ještě před pár měsíci říkal, že jsou jen nesmysl moderní doby a nikdy si žádný nekoupím, stanou bezproblémů použitelné přístroje pro každého.
Obě firmy mají solidně našlápnuto, takže jim držme palce a podporujme je v tom, co dělají, protože to dělají opravdu skvěle!!!

Žádné komentáře: